< Terug naar overzicht

Sterren van de sociale dialoog

“Sociaal overleg is uitgeleefd. (…) Het ABVV heeft het sociaal overleg opgeschort. Dat is de doodsteek voor een terminale patiënt.” Scripsit Alain Mouton, redacteur bij Trends, 6 februari 2013. Hij was niet de enige met deze boodschap. Het einde van het interprofessioneel sociaal overleg voorspellen, verschilt niet veel van het aankondigen van het einde van de wereld. De profeten laten zich niet hinderen door zelfs maar een homeopathisch druppeltje historisch geheugen. Zij bouwen op een rotsvast geloof, dat de vertaling is van hun diepste wensdromen. Eén van die dromen is de “balorige vakbonden” afschaffen, of op zijn minst aan de ketting leggen in een goed afgesloten cachot. Jos Gavel

Dit volstaat: uw dienaar observeert al langer dan 30 jaar de avonturen van het overleg tussen werkgeversfederaties, vakbonden en regeringen en herinnert zich dat het al die tijd minstens om de twee jaar dood werd verklaard. De vele generaties aankondigers van de uitvaart moeten niet onderdoen voor Jehovah’s Getuigen of de aanhangers van de Maya-kalender.

Beste lezer, de sociale dialoog (inclusief de meningsverschillen en conflicten) moet en zal blijven bestaan, omdat hij ondanks zijn vaak moeizaam verloop bruggen bouwt tussen werkgevers en werknemers. En oplossingen brengt. Dat sommige van die oplossingen niet goed genoeg zijn (zeker voor wie links of rechts alles ineens wil binnenhalen) en dikwijls de kiemen van nieuwe problemen in zich dragen, is geen reden om de investering erin stop te zetten.

Het overleg – zowel interprofessioneel, sectoraal als op ondernemingsniveau – kan, mag en moet bekritiseerd worden. Hetzelfde geldt voor alle eraan deelnemende partijen. Kritiek is echter pas productief als hij constructief is in functie van het doel, in dit geval evenwichtige arbeidsverhoudingen die leiden tot concrete maatregelen waarvan alle spelers beter worden.

Wij verkiezen de spots te richten op en inspiratie te halen uit positieve voorbeelden. Neem nu het ‘Sociaal Manifest’ dat twee jaar geleden in Nederland gelanceerd werd als een gezamenlijk initiatief van een werkgeversvereniging (AWVN) en drie vakbonden. ‘Naar nieuwe arbeidsverhoudingen – Mensen maken het verschil, mensen realiseren groei’, zo heet het werkstuk (dat te vinden is op www.awvn.nl of www.fnvbondgenoten.nl). Samen werken de vier initiatiefnemers aan het realiseren van arbeidsverhoudingen die ‘duurzame inzetbaarheid’ moeten mogelijk maken, als antwoord op de veranderde wensen en behoeften van werknemers en werkgevers. Heeft die inspanning al iets tastbaars opgeleverd? Dat horen we tijdens het HR Square-seminarie ‘Bruggen bouwen met sociale dialoog – Pistes voor kwaliteit in het ondernemingsoverleg’ op 28 februari (voor het volledige programma en inschrijving, zie www.hrsquare.be). Het loont alvast de moeite om eens bij de buren te loeren, ongetwijfeld valt er iets te leren.

Maar in afwachting van een gesmeerder lopend interprofessioneel en sectoraal overleg, of van al dan niet door het overleg gedekte overheidsinitiatieven, heeft het helemaal geen zin te kankeren of te schieten op de regering of op de diverse belangenorganisaties. De basis van de sociale dialoog ligt in uw organisatie en zal daar altijd liggen. Daar kan en moet u zelf het verschil maken. Dat is perfect mogelijk, zo tonen tal van kleine en grote organisaties aan. Kennen deze ‘Sterren van de Sociale Dialoog’ dan geen conflicten of meningsverschillen meer? Bijlange niet, maar zij vinden vormen van co-creatie die welhaast op dialectische wijze leiden tot een hoger niveau van dialoog en bijgevolg tot een menselijk en economisch haalbare productiviteits- en efficiëntieverhoging.

In zijn elfde levensjaar gaat het HR Square-netwerk actief op zoek naar ‘Sterren van de Sociale Dialoog’ die hun ervaring willen delen. Bent u er één of kent u er één? Contacteer ons!

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen