< Terug naar overzicht

Sterke banengroei in 2011

Volgens het Federaal Planbureau en de Nationale Bank van Belgiƫ kende de werkgelegenheid een sterke groei in 2011 met een nettocreatie van 56.000 banen. De werkloosheidsgraad ligt daarmee onder het niveau van 2007. Het aantal vervroegde werklozen is het laagst sinds 25 jaar.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het aantal volledig werklozen is met 16.603 eenheden gedaald in 2011 of gemiddeld 3,8 procent per maand minder dan in 2010. Dat niveau is lager dan dat van 2007, voor de crisis.

De geharmoniseerde werkloosheidsgraad voor 2011 bedraagt volgens Eurostat 7,2 procent. Ook die graad is lager dan in 2007 (7,5 procent). Die evolutie staat in contrast met die van de gemiddelde werkloosheidsgraden van de Europese Unie (9,6 procent) en van de eurozone (10,1 procent), die 33 procent hoger blijven dan voor de crisis.

Ook het aantal niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en - voor het eerst sinds 2002 - het aantal bruggepensioneerden zijn gedaald in 2011. De graad van vergoede werkloosheid in brede zin (alle vergoede volledig werklozen, werkzoekend en niet-werkzoekend, evenals de bruggepensioneerden) is de laagste van de afgelopen 25 jaar.

De tijdelijke werkloosheid, waarvan in grote mate gebruik werd gemaakt tijdens de crisis, is opnieuw naar een gemiddeld niveau gezakt. In daggemiddelde is ze in 2011 met 27 procent gedaald, na een afname van 18 procent in 2010.

Activeringsuitgaven gestegen


Voor de RVA bleef het arbeidsvolume hoog en ongeveer vergelijkbaar met dat van 2010. Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en bruggepensioneerden is met 25.000 eenheden gedaald in 2011 en het aantal tijdelijk werklozen met 32.000 eenheden.

Terzelfdertijd is het aantal werknemers dat tewerkgesteld is in klassieke jobs met een tussenkomst door de activering van de werkloosheidsuitkering gestegen met 31.000 eenheden, vooral als gevolg van het win-win-aanwervingsplan.

Ook het aantal werknemers dat onderbrekingsuitkeringen genoot is met 5500 eenheden gestegen. In totaal is het aantal uitkeringstrekkers ten laste van de RVA met 20.000 eenheden gedaald. De uitgaven voor de volledige werkloosheid zijn gedaald en die voor de activering zijn gestegen.

Uitdagingen die belangrijk blijven


Ondanks de goede resultaten van onze arbeidsmarkt de afgelopen jaren, blijven er nog steeds veel uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en bruggepensioneerden. De uitstroompercentages naar werk blijven zwak, in het bijzonder voor de risicogroepen.

Het aantal langdurig werklozen blijft hoog, ook al is het aanzienlijk gedaald bij de min-50-jarigen. Er is ook nog een hele weg af te leggen om de doelstelling van een werkgelegenheidsgraad van 73,2 procent te halen. Die doelstelling is vastgelegd in het kader van de strategie 2020 voor de werkgelegenheid en de groei.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen