< Terug naar overzicht

Steeds minder vaste werkroosters

Van het traditionele ‘nine to five’ werkrooster is er bij ruim zes op tien werkgevers geen sprake meer. Niettemin beoordeelt nog een op tien werkgevers de prestaties van zijn werknemers op basis van aanwezigheid op de werkvloer en de hoeveelheid geleverd werk, eerder dan op de kwaliteit van het werk.

Werkgevers houden niet meer per se vast aan vaste arbeidstijden, zo blijkt uit een enquête van HR-dienstenbedrijf Acerta. 63 procent van de werkgevers-respondenten staan toe dat bepaalde werknemerscategorieën de precieze tijdstippen van hun arbeidstijd zelf vastleggen binnen de werkbehoeften. Als dit betekent dat het personeel de ene week meer werkt dan de andere, dan kan dat voor 62 procent van de werkgevers. De meerderheid van de werkgevers is met andere woorden eerder gefocust op wat moet gebeuren dan op wanneer het gebeurt. Op voorwaarde dat het op tijd gebeurt.

Tegelijkertijd menen 49 procent van de werkgevers dat hun werknemers het ook belangrijk vinden om zelf te beslissen - binnen bepaalde grenzen - wanneer ze precies hun arbeidsuren presteren.

Aanwezigheidscontrole

Toch blijft aanwezigheidscontrole voor ruim een op tien werkgevers een belangrijk beoordelingscriterium voor de prestaties van het personeel. Nog altijd 17 procent van de werkgevers van arbeiders noemen dat voor deze groep de belangrijkste controle. De percentages voor bedienden en kaderleden liggen lager, maar blijven met respectievelijk 14 procent en 10 procent toch hoog.

Telewerkers bepalen zelf werkrooster

Telewerk is niet alleen een manier van werken met meer vrijheid van locatie, het impliceert ook meer flexibiliteit op het vlak van werktijden. 58 procent van de werkgevers geven aan dat telewerkers hun uren kunnen presteren op de momenten dat het de thuiswerkers het beste past. Dat moet niet noodzakelijk binnen de gewone arbeidsuren zijn.

Bijna de helft van de werkgevers (47 procent) schat dat hun werknemers het belangrijk tot heel belangrijk vinden dat ze de locatie waar ze hun arbeidsprestaties leveren, weliswaar binnen bepaalde grenzen, zelf kunnen kiezen. Van de werknemers die (nog) geen toegang hebben tot telewerk gaf in een eerdere enquête 32 procent aan vragende partij te zijn.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen