< Terug naar overzicht

Steeds minder ontslagen

Vorig jaar werden 15 procent van de contracten van onbepaalde duur beëindigd in België. Dat was voor het eerst in drie jaar een daling. Opmerkelijk is dat het initiatief vooral van de werknemer komt. Een op drie stopzettingen gebeurde op initiatief van de werknemer, een op vijf op dat van de werkgever.

Lag in 2007 nog voor 27 procent van de beëindigingen van een contract van onbepaalde duur het initiatief bij de werkgever, dan is deze in 2019 nog slechts in 20 procent van de gevallen de initiatiefnemer van een beëindiging van de samenwerking. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstleverancier Acerta. Opmerkelijk is dat het aantal ontslagen sinds 2017 daalt. In totaal werd 15 procent van de contracten van onbepaalde duur vorig jaar stopgezet. Tien jaar eerder, in 2009, was dat nog 17,7 procent.

De voorbije vier jaar heeft de werknemer het initiatief overgenomen. Vorig jaar kwam in een op drie stopzettingen het initiatief van de werknemer. Een op drie stopzettingen gebeurde met wederzijds akkoord.

Economische golven weerspiegeld in vertrekcijfers

Doorheen de jaren daalde het aantal contracten van onbepaalde duur die een einde nemen, maar een lineair gegeven is het niet. De bankencrisis van 2008, bijvoorbeeld, wordt weerspiegeld in de cijfers. Die crisis leidde in hetzelfde jaar tot een toename van het aantal beëindigingen van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever (5,2 procent vertrok op initiatief van de werkgever). De toename werd in 2009 echt doorgezet (6,2 procent ontslagen door de werkgever).

Werknemers reageren trager dan werkgevers. In het crisisjaar 2008 gingen zij nog even gemakkelijk als ervoor weg bij hun werkgever (6 procent), maar in 2009 werden ze ineens heel voorzichtig en bleven ze zitten (4,3 procent vertrok zelf).

Ook de economische crisis van 2010-2011 liet zich in de jaren daarop voelen: in 2012 en 2013 namen werknemers merkelijk minder het initiatief om te vertrekken bij hun werkgever, terwijl het percentage ontslagen door de werkgever in deze periode steeg.

De arbeidskrapte van de voorbije jaren had dan weer een omgekeerd effect: sinds 2016 ligt het percentage vertrek op initiatief van de werknemer zelfs systematisch hoger dan het percentage ontslagen door werkgevers.

Na vakantie

Over alle 13 onderzochte jaren heen is het percentage contracten dat een einde neemt op initiatief van de werknemer het hoogst in augustus en september. Elk jaar weer piekt in die maanden het vertrek merkelijk boven het gemiddelde. Werknemers blijven blijkbaar tot en met de vakantieperiode bij hun ‘oude’ werkgever en starten liefst na de vakantie in hun nieuwe job.

De jaarlijkse piek van vertrek met wederzijds akkoord valt in december. De afloop van een kalenderjaar lijkt ook een goed moment om onder een samenwerking een streep te trekken.

Overmacht medische redenen is marginaal verschijnsel

Slechts 0,6 procent van de contracten van onbepaalde duur werd in 2019 beëindigd omwille van overmacht om medische redenen. Of: 3,6 procent van de beëindigingen is ingegeven door medische overmacht.

“Die percentages zijn een stijging en 2019 noteert voor overmacht medische redenen ook de hoogste percentages van de laatste 12 jaar. Toch onthouden we dat het een heel klein aandeel blijft. We mogen zelfs spreken van een relatieve stagnatie, want het aantal langdurig zieken is de laatste jaren wel flink blijven toenemen. Dat die toename zich niet 1 op 1 vertaalt in de beëindigingen omwille van medische overmacht, hebben we te danken aan de re-integratiewet. Die kwam er eind 2016, met een duidelijk effect op de cijfers van 2017. Maar ook in 2018 en 2019 zorgt de re-integratieregeling ervoor dat overmacht om medische redenen niet zomaar kan worden ingeroepen en dus beperkt blijft”, zegt Tom Vlieghe, Director Acerta Career Center.

Ten slotte valt op dat er in grote ondernemingen nauwelijks ontslagen vielen in 2019: slechts 1,2 procent van de contracten werd stopgezet. In bedrijven met minder dan 50 werknemers waren er 4,8 procent stopzettingen en in de middelgrote bedrijven 2,6 procent.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen