< Terug naar overzicht

Steeds meer werknemers afwezig door ziekte in zorgsectoren

Naar aanleiding van De Dag van de Zorg op zondag 19 maart vond er een onderzoek plaats naar het ziekteverzuim bij werknemers in de social profit. Uit analyse bleek dat 5,8 procent van de werknemers het afgelopen jaar afwezig was, bijna het dubbele van de afwezigheid in de profit.

In de profitsector is gemiddeld 2,7 procent van de werknemers dagelijks arbeidsongeschikt. Alarmerend is dat in de zorgsector, met vooral verzorgende en verplegende beroepen, een nog hoger absenteïsmecijfer wordt opgetekend dan het sectorgemiddelde van 5,8 procent.

Uit de cijfers van HR-dienstverlener Acerta blijkt dat werknemers uit de social profit opvallend vaker ziek zijn dan werknemers in profitsectoren. In 2016 was 5,8 procent van de werknemers in de zorgsector afwezig door ziekte. Dat betekent dat 1 werknemer op de 17 dagelijks afwezig is ingevolge een arbeidsongeschiktheid, tegenover 1 op de 37 in de profit.

Grote verschillen tussen de zorgsectoren

Tussen de verschillende zorgsectoren in de social profit bestaan er belangrijke verschillen. Zo blijkt het verzuim bij de arbeiders in de gezins- en bejaardenhulp bijzonder hoog. Het gemiddelde afwezigheidspercentage bedraagt er 11,8 procent. Zowel op het vlak van kort verzuim (3,1 procent), middellang verzuim vanaf de tweede maand ziekte (1,78 procent), als langdurig verzuim van meer dan 1 jaar (7 procent) scoren zij opmerkelijk hoog.

Maar ook in andere zorgsectoren is het verzuim hoog: het verzuimpercentage van de bedienden in de ziekenhuissector (waartoe ook het verzorgend en verplegend personeel behoort) bedraagt 5 procent (waarvan 3 procent langdurig verzuim van meer dan 1 jaar). In de sector rust- en verzorgingstehuizen bedraagt het globale verzuim gemiddeld 4,50 procent bij de bedienden. In deze sector is het langdurige verzuim minder hoog dan in de ziekenhuissector (1,8 procent). Maar ze hebben een hoger dan gemiddeld kort (1,8 procent) en middellang verzuim (0,8 procent).

In de sector van de thuisverpleging stellen we vast dat het globale verzuimcijfer lager ligt dan dit van de bedienden in de ganse profitsector (2,8 procent), maar noteren we een hoog kortstondig verzuim. Bijna 2 procent van de bedienden is elke dag afwezig in de categorie van afwezigheid van minder dan 1 maand.

De studie wijst erop dat mensen in deze sector weinig regelbevoegdheid hebben. Glijdende uren zijn bijvoorbeeld niet mogelijk, thuiswerk al evenmin. De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk die voor werknemers in andere sectoren een grotere flexibiliteit kan betekenen, is moeilijker toepasbaar in zorginstellingen. Werknemers in deze sectoren kunnen ook gedurende hun dag zelf bijna niet bepalen wat ze wanneer doen. Een patiënt die zorg nodig heeft, kan niet wachten en dit verhoogt de druk op de werknemer.

Driemaal zoveel langdurig ziekteverzuim

Werknemers in de zorgsector zijn niet alleen vaker ziek dan hun collega’s in andere sectoren, ze zijn ook vaker langdurig (meer dan één jaar) ziek. Naast de reeds genoemde factoren, speelt ook de leeftijd duidelijk een rol in de duur van de afwezigheid. Hoe ouder de werknemer, hoe vaker er sprake is van langdurige afwezigheid. 9,4 procent van de langdurig afwezigen is tussen 58 en 63 jaar. 13,6 procent van hen is tussen 63 en 68 jaar. En laat nu net blijken dat de zorgsectoren verhoudingsgewijs een relatief oude werknemerspopulatie hebben.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen