< Terug naar overzicht

Steeds meer werklozen weigeren job te zoeken of opleiding te volgen

Het aantal werklozen dat een job of een opleiding weigert, is dit jaar fors gestegen. Het gaat om 14.000 Belgen tijdens de eerste zes maanden, 32 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De plotse stijging zou vooral te maken hebben met de verhoogde inzet van personeel bij de RVA. Daar volgen ze de dossiers een pak nauwkeuriger op en is het activeringsbeleid echt voelbaar. Zo is een werkloze verplicht om werk te zoeken of een opleiding te volgen.

Er is ook een betere doorstroming van informatie naar de verantwoordelijken van de RVA. Zo sturen gewestelijke diensten meer info door over werkweigeringen.

Vooral in Vlaanderen is de stijging opmerkelijk: van 2914 schorsingen in 2012 naar 4340 dit jaar. In Wallonië gaat het om 6514 schorsingen. Daar ligt het aantal schorsingen al een tijd hoger, omdat het economische klimaat er minder gunstig is.

De meeste werklozen verliezen hun uitkering voor één tot vier maanden. Er werden tijdens de eerste zes maanden van dit jaar ook 1714 werklozen volledig uitgesloten van een uitkering. Zij leven vermoedelijk van zwartwerk of van het inkomen van hun partner.

Vorig jaar maakte de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 39.921 dossiers van werkzoekenden over aan de RVA met het oog op een sanctie. Dat is meer dan in 2011 (34.219), 2010 (31.538) en 2009 (32.547).

In het overgrote deel van de gevallen (37.028 in 2012) was dit het gevolg van het feit dat de betrokkene zonder geldige reden niet opdaagde voor een gesprek. Andere reden voor dergelijke ‘transmissies’ was dat de betrokkene een trajectovereenkomst weigerde uit te voeren (1382 in 2012) of te ondertekenen (76). 508 werkzoekenden werden vorig jaar doorverwezen omdat ze een passende dienstbetrekking weigerden.

De meeste werkzoekenden woonden in de provincie Antwerpen (10.114), Oost-Vlaanderen (9790), West-Vlaanderen (6876), Vlaams-Brabant (6743) en Limburg (6398).

Bron: Gazet van Antwerpen/ De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen