< Terug naar overzicht

Steeds meer werkgevers stimuleren duurzame mobiliteit

De auto blijft het vervoersmiddel bij uitstek voor het woon-werkverkeer. Al kiezen steeds meer pendelaars voor de fiets. Ook telewerk neemt toe. Dat leren de resultaten van een driejaarlijkse enquête door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit bij bijna 4000 werkgevers die samen 1,5 miljoen personen tewerkstellen.

De wagen blijft met 65 procent veruit het meest gebruikte vervoermiddel voor de woon-werkverplaatsingen tijdens de spitsuren. Slechts 17 procent van de werknemers gebruikt het openbaar vervoer en 10 procent de trein. Alleen het gebruik van de fiets zag zijn aandeel in het woon-werkverkeer groeien van 8 procent in 2005 tot 11 procent vandaag. Vooral in Vlaanderen, daar gebruikt 17 procent de fiets (of elektrische fiets) voor het woon-werkverkeer. Hiermee is in Vlaanderen de fiets na de wagen veruit het meest gebruikte vervoermiddel. In Brussel daarentegen wordt veel vaker gebruikt gemaakt van het openbaar vervoer en de trein. Bijna 34 procent neemt de trein, dat is bijna evenveel als de wagen. Met 1,6 procent telt Wallonië amper fietsers.

Carpoolen is in 12 jaar bijna gehalveerd tot 2,5 procent.

Telewerk

Een op vijf werkgevers biedt telewerk aan. In Brussel klimt dit naar 41 procent. Het aantal telewerkers is sinds 2014 met 39 procent gestegen, terwijl het aantal werkgevers dat telewerk aanbiedt met 8 procent is gestegen.
Rekening houdend met het werkelijke aantal telewerkers kan op deze manier 2,4 procent van het woon-werkverkeer worden vermeden. In Brussel is dat 5,9 procent van het woon-werkverkeer.

De bereikbaarheid van de werkgever met het openbaar vervoer is de meest bepalende factor in de manier waarop mensen zich naar hun werkplek verplaatsen. Werknemers van bedrijven die moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer komen vooral met de wagen en/of motorfiets naar het werk (84 procent). Amper 2,5 procent gebruikt het openbaar vervoer.
In het centrum van Brussel, dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, gebruikt minder dan 25 procent van de werknemers de wagen. Zij geven de voorkeur aan het openbaar vervoer (67 procent).

Duurzame mobiliteit

Steeds meer werkgevers treffen maatregelen die duurzame mobiliteit stimuleren. Ook mobiliteitscoördinatoren krijgen binnen bedrijven de opdracht uiteenlopende maatregelen uit te werken, te promoten en op te volgen. De maatregelen hebben een positieve tot zeer positieve impact op de door de werknemers gekozen vervoermiddelen. De meest populaire maatregel in 2017 blijft het gratis openbaar vervoer, die steeds frequenter wordt. Ruim meer dan de helft van de werkgevers (56 procent) biedt gratis openvaar vervoer aan.

De maatregelen met de grootste impact op het wagengebruik zijn: het opstellen van een bedrijfsvervoerplan (-8 procent), betalend parkeren (-7 procent) en sensibiliseringsacties (-6 procent). De fietsvergoeding (+36 procent) blijkt een grote stimulans voor het fietsgebruik. Overdekte fietsenstallingen zijn van groot belang voor het fietsgebruik (+28 procent fietsers). We zien 14 procent meer gebruikers van het openbaar vervoer wanneer dit gratis aangeboden wordt aan de werknemers. Ten slotte hebben werkgevers met een interne carpooldatabank meer dan dubbel zo veel carpoolers.

De perceptie van de mobiliteitsproblemen hangt sterk samen met de ligging en het gewest. Over het algemeen is de toegankelijkheid via de wagen minder goed in de stedelijke zones. In Brussel werkt een op drie werknemers op een plaats waarvan de bereikbaarheid met de wagen een probleem vormt. In Vlaanderen en Wallonië̈ daarentegen vormt de bereikbaarheid via het openbaar vervoer het grootste probleem (39 procent werknemers). In Wallonië en Brussel ervaart men dan weer meer problemen voor de bereikbaarheid met de fiets.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen