< Terug naar overzicht

Steeds meer Vlaamse ambtenaren telewerken

In 2012 heeft één op de drie personeelsleden van de Vlaamse overheid minstens een dag aan telewerk gedaan. Een stijging van 15,6 procent in vergelijking met 2010.

Dat blijkt uit cijfers die de Vlaamse overheid bekendmaakte. De Vlaamse overheid definieert telewerken als "werken tijdens de werkuren op een andere locatie dan de arbeidsplaats."

Uit de cijfers blijkt dat 33 procent van de personeelsleden van de Vlaamse overheid in de loop van 2012 minstens een dag heeft getelewerkt. 9 procent van de personeelsleden heeft zelfs 30 dagen of meer aan telewerk gedaan.

Ten aanzien van 2010 is dat een stijging van 15,6 procent. In 2010 deed 17,4 procent van het personeel van de Vlaamse overheid aan telewerk. Dat was al een stijging van 3,4 procent ten opzichte van 2009.

Ter vergelijking: in België werkt één de op vijf werknemers gedeeltelijk of volledig thuis, ook zelfstandigen zijn in deze cijfers meegenomen. Tien jaar geleden was dat slechts 13 procent.

De rapportering over de telewerkfrequentie is voorlopig nog niet verplicht en geeft een stand van zaken weer over 21.522 van de 27.839 personeelsleden tewerkgesteld in de diensten van de Vlaamse overheid (of 77 procent). Ook personeelsleden wiens mobiliteit een essentieel deel uitmaakt van hun functie (bijvoorbeeld inspecteurs of controleurs van werven) zijn buiten beschouwing gelaten.

Bron: www.bestuurszaken.be

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen