< Terug naar overzicht

Steeds meer personen met een handicap aan de slag bij de federale overheid

De tewerkstelling van personen met een handicap blijft stijgen, ook al worden de opgelegde quota nog niet overal gehaald. Sinds 2009 is het aantal personen met een handicap blijven stijgen van 0,9 procent in 2009 tot 1,54 procent in 2012.

Dat blijkt uit het jaarrapport van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH). Het rapport wijst op een langzame maar zekere verbetering van de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap bij de federale overheid.

In 2009 bedroeg hun tewerkstellingsgraad 0,9 procent. Dat cijfer nam elk jaar toe, tot 1,54 procent in 2012. Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (4,16 procent), de FOD Defensie (3,84 procent), de Regie der Gebouwen (3,52 procent), het Instituut voor Veteranen (3,37 procent), de FOD Economie (3,16 procent) en Fedict (2,92 procent) halen de beste cijfers.

De verbetering is volgens de commissie te danken aan de eenvoudigere toegang tot selecties, namelijk door examens 'op maat' voor kandidaten met een handicap. Het gaat bijvoorbeeld om aangepaste computers, ondersteuning door een doventolk of extra tijd toestaan. Selor, het aanwervingsbureau van de federale overheid, nam vorig jaar meer dan 1500 aangepaste examens af.

Ook wijst de BCAPH op de sterkere sensibilisering en responsabilisering van het overheidspersoneel en de evoluties op het vlak van arbeidsflexibiliteit, waardoor de werkgever rekening kan houden met de noden van gehandicapten.

“De resultaten van 2012 zijn bemoedigend, maar ze tonen ook aan dat de maatregel die we in december vorig jaar genomen hebben zeer nuttig is, namelijk het bekrachtigen van de verplichting om personen met een handicap aan te werven om zo een tewerkstellingsgraad van 3 procent te halen”, zegt Philippe Courard, staatssecretaris voor Personen met een handicap.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen