< Terug naar overzicht

Steeds meer klachten over pesten op het werk

De afgelopen jaren is het aantal meldingen en klachten rond ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (OGGW) duidelijk gestegen. In ongeveer de helft van de klachten is de werkgever medeverantwoordelijk.

Het aantal klachten rond OGGW die bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE terechtkomt, neemt van jaar tot jaar toe. Dit blijkt uit analyses van 2133 meldingen tussen 2005 en 2008. Ongeveer 35.000 werkgevers (om en bij 600.000 werknemers) zijn bij IDEWE aangesloten.

Stijgend aantal meldingen


In 2005 werden er 367 meldingen rond OGGW afgewerkt. In 2006 waren er 536 (+ 46 procent), in 2007 588 (+ 10 procent) en in 2008 642 (+ 9 procent).
Het aantal meldingen dat in een formele klachtenprocedure (onderzoek en officieel aanbevelingenrapport) uitmondt, neemt evenwel verhoudingsgewijze af: in 2005 leidde nog 18,5 procent van alle meldingen tot een formele klachtenbehandeling, in 2008 was dat nog slechts het geval voor 12 procent van de meldingen.
IDEWE spreekt over een gunstige evolutie. “Bij een formele procedure zijn de partijen immers meer geneigd om in de verdediging te gaan, waardoor de kans op een bevredigende oplossing afneemt. Ook zijn er na een formele klachtenbehandeling meer negatieve en minder positieve gevolgen voor de klager dan na een informele klachtenbehandeling.”
Er zijn nu relatief meer vragen om intake, advies en eerste opvang, en meer klachten die via een interventie of bemiddeling kunnen worden afgehandeld, zonder formele onderzoeksprocedure.

Vooral pesterijen en psychisch geweld


De meeste meldingen en klachten hebben betrekking op pesterijen (68 procent) en psychisch geweld (21 procent). Ongewenst seksueel gedrag (10 procent) en fysiek geweld (3,5 procent) worden minder vaak gemeld.
Opvallend is dat mannen, leidinggevenden en directieleden meer vertegenwoordigd zijn bij de aangeklaagden, en minder bij de klagers.

Reden van de klacht


Volgens de preventieadviseurs zijn de voornaamste redenen van de klager ‘een situatie melden’, en ‘de behoefte om gehoord te worden’.
Andere redenen zijn ‘de vraag om de probleemsituatie te doen ophouden’ en ‘de werksfeer verbeteren’.
De doelstelling van een klacht is dus doorgaans opbouwend: de vraag naar een sanctionering van de aangeklaagde komt relatief weinig voor.
Uit de analyse van de klachten blijkt ook duidelijk dat problemen rond OGGW tot behoorlijk wat negatieve gevolgen leiden, niet alleen voor de klager zelf, maar ook voor de aangeklaagde, de onmiddellijke collega’s en, in mindere mate, de ruimere werkomgeving. In ongeveer de helft van de situaties is de klager naar aanleiding van de probleemsituatie in ziekteverlof geweest.

Geen misbruik van de procedure


Bij de implementatie van de wetgeving rond OGGW was er enige bezorgdheid voor misbruik van de procedure. In de praktijk valt dit nogal mee: slechts in 1 procent van de meldingen en klachten was dit het geval. Geen enkele van deze meldingen leidde tot een formele klachtenbehandeling.
Situaties van OGGW zijn vaak bijzonder complex: het is voor de preventieadviseur dikwijls niet duidelijk of het aangeklaagde gedrag wel als een vorm van ongewenst grensoverschrijdend gedrag kan worden omschreven. In ongeveer 40 procent van alle meldingen en klachten is er volgens de preventieadviseur duidelijk sprake van pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld.

Zet een preventiebeleid op


IDEWE benadrukt dat het mogelijk is om via preventie de problematiek van het OGGW drastisch in te perken. In ongeveer de helft van de formeel en informeel behandelde klachten is er volgens de preventieadviseur immers sprake van een medeverantwoordelijkheid van de werkgever. Dit is vooral het geval wanneer de organisatie nog geen werk maakte van een beleid rond OGGW. Ook de leidinggevenden worden vaak medeverantwoordelijk geacht voor het grensoverschrijdend gedrag.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen