< Terug naar overzicht

Steeds meer dertigers duiken op in de absenteïsmecijfers

Op een gemiddelde werkdag waren er in 2016 meer dan 7 werknemers op de 100 afwezig door ziekte of privéongeval. Het totale ziektepercentage evolueerde van 6,95 procent in 2015 naar 7,26 procent in 2016.

Deze opwaartse evolutie wordt, net zoals in de vorige jaren, bepaald door de continue stijging van de afwezigheden langer dan 1 jaar. Een trend die recent ook door het RIZIV werd vastgesteld. Terwijl het korte (minder dan een maand) en middellange (van 1 maand tot 1 jaar) absenteïsme stabiel bleven (respectievelijk 2,13 procent en 2,02 procent), kende het langdurige absenteïsme een stijging met 9,51 procent: van 2,84 procent in 2015 naar 3,11 procent in 2016.

Meer dan 3 procent van alle werknemers is vandaag dus langer dan een jaar afwezig. Voor het vijfde jaar op rij noteren we een stijging met bijna 10 procent of meer. Op 15 jaar tijd is het langdurige ziektepercentage zelfs verdrievoudigd.

Steeds meer dertigers en veertigers geveld

Vooral jonge werknemers blijken ook steeds langer afwezig te zijn, een trend die vermoedelijk ook de komende jaren zal aanhouden. De cijfers spreken voor zich: in 2016 steeg het aantal langdurig afwezigen met 16 procent bij jonge werknemers tussen 35-39 jaar en met 13 procent bij de 40-44-jarigen.

Het aantal dertigers dat meer dan 1 jaar afwezig is, verdubbelde de afgelopen 5 jaar en verdrievoudigde op 10 jaar tijd.

Stress

Psychische problemen en spier- en gewrichtspijnen blijven in 2016 de belangrijkste oorzaken van lange afwezigheden, meer nog dan andere medische problemen zoals kanker en cardiovasculaire aandoeningen. Het aantal ziektedagen met een psychische oorzaak groeide in vijf jaar tijd met 27 procent.

Spier- en gewrichtsklachten, de tweede belangrijkste oorzaak van het langdurig absenteïsme, bleven stabiel. Ze zijn jaarlijks verantwoordelijk voor eenzelfde percentage van de groeiende groep lange afwezigheden, behalve bij de 25-29-jarigen, bij wie er op vijf jaar tijd een stijging met 21 procent is.

We zien steeds meer overmatig gestresseerde werknemers met meerdere spanningsklachten (+30 procent), die in sommige gevallen zelfs chronisch worden. Vooral dertigers zien hun stress het sterkst stijgen. Volgens de Werkbaarheidsmonitor spanden zij in 2016 de kroon met een verstoorde werk-privébalans, vaak omdat ze de lat voor zichzelf zowel professioneel als privé erg hoog leggen, en ze opgroeiende kinderen met (ver)bouwen van een woning en het nastreven van promotie combineren.

Jonge werknemers blijken ook meer vatbaar voor prikkels van sociale media. En we mogen niet vergeten dat andere psychische problemen, zoals depressies en angststoornissen, vaker de kop opsteken. Dat vertellen ons de Wereldgezondheidsorganisatie en het Belgisch Instituut voor Farmaco-Epidemiologie.

Te veel zitten

Het ligt voor de hand dat de toenemende vergrijzing en het optrekken van de pensioenleeftijd de langdurige afwezigheid als gevolg van spier- en gewrichtspijnen grotendeels verklaren, vooral dan bij oudere werknemers. Ook arbeiders met een fysiek zware job worden steeds vaker getroffen door langdurige afwezigheid op het werk dan bedienden (+10,05 procent versus +7,5 procent tussen 2015 en 2016).

Meer en meer jonge werknemers haken echter ook af door fysieke klachten. Soms ligt stress aan de bron van die spier- en gewrichtsklachten, maar dat is niet de enige oorzaak. We zitten immers meer dan we bewegen en dit brengt heel wat gezondheidsrisico’s met zich mee, voor oud én jong. Een actieve leefstijl daarentegen, houdt spieren en gewrichten gezond. Daarnaast heeft minder zitten ook andere gezondheidsvoordelen, zoals minder vermoeide ogen, een lager risico op hart- en vaatziekten, een lagere body mass index, een lager risico op verschillende vormen van kanker en op diabetes type 2.

Voordelen van minder sedentair gedrag treden op ongeacht of mensen aan matige of intensieve lichaamsbeweging doen. Een gezonde leefstijl met voldoende beweging werkt bovendien preventief tegen overmatige stress en tegen Alzheimer.

Werkgevers handelen steeds meer proactief

Het klopt dat Belgische organisaties steeds meer investeren in een proactief gezondheidsbeleid: bijna 6 op de 10 werkgevers schenkt volgens zijn werknemer aandacht aan de fysieke belasting van zijn werknemers en bijna 1 op de 2 doet dit voor de mentale belasting. Bedrijven die bij hun werknemers een gezonde leefstijl promoten, blijven vandaag een minderheid, maar hun aantal gaat wel in stijgende lijn: van 37 procent in 2013 naar ruim 40 procent in 2015 en 43 procent in 2017. En maar goed ook, want iedere euro die bedrijven in hun gezondheidsbeleid investeren, doet hun absenteïsmekosten met 2,5 tot 4,9 euro dalen.

Gezondheidsbevordering op het werk kan bovendien een meerwaarde betekenen voor de 'werkbaarheid' van jobs en het werkvermogen van werknemers. Werknemers met aandacht voor een gezonde leefstijl met voldoende beweging kunnen immers beter omgaan met fysieke en emotionele werkdruk. Hierdoor zullen ze minder snel uitvallen of afhaken, en verloopt ook hun eventuele terugkeer naar het werk sneller en vlotter. Nochtans denken slechts weinig bedrijven systematisch na over de bedrijfsmatige en persoonlijke opbrengsten van gezondheidsmanagement.

Bron: Securex (securex.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen