< Terug naar overzicht

Soms doet jobonzekerheid harder werken, maar dat is geen goed signaal

Tijdens reorganisaties werken de ‘verkeerde’ werknemers harder. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam toont dat jobonzekerheid er soms voor zorgt dat mensen juist harder gaan werken in plaats van minder.

Organisatiepsychologen Jessie Koen en Annelies van Vianen, beide werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam, vonden dat tijdens reorganisaties werknemers die uit zichzelf niet zo gemotiveerd zijn of die weinig vertrouwen hebben in de rechtvaardigheid van hun organisatie harder gaan werken.
Jobonzekerheid is een belangrijke stressfactor die meestal tot verminderde prestaties leidt. In sommige gevallen echter, is onzekerheid juist een reden voor werknemers om aan hun werkgevers te laten zien wat ze waard zijn. Ze gaan zichtbaar meer presteren of zich voorbeeldig gedragen als strategie om hun baan te behouden. Bijvoorbeeld bij een ingrijpende reorganisatie waarin prestatiebeoordelingen een grote rol spelen voor het wel of niet behouden van de baan.

De organisatiepsychologen hielden een enquête onder 103 vaste werknemers van een bedrijf tijdens een reorganisatie. Ze beoordeelden de ervaren baanonzekerheid, de intrinsieke motivatie van werknemers en hoe zij over de rechtvaardigheid van hun organisatie dachten (of hun prestaties eerlijk beloond zouden worden). Leidinggevenden beoordeelden de algehele prestaties van werknemers tijdens het proces, zowel hoe zij hun taken uitvoerden als hoe zij zich binnen de organisatie gedroegen (goed werknemerschap).

Uit de enquête blijkt dat motivatie en vertrouwen bepalend zijn voor de prestatie tijdens een reorganisatie. Zo bleken alleen werknemers met een lage intrinsieke motivatie meer in plaats van minder te presteren. Hetzelfde gold voor werknemers die hun organisatie niet vertrouwen voor een eerlijke beoordeling.

‘Verkeerde’ werknemers

“Er wordt wel eens gezegd dat een beetje baanonzekerheid goed kan zijn, omdat mensen dan meer hun best gaan doen”, licht dr. Koen toe. “Uit eerder onderzoek weten we echter al dat dit lang niet altijd het geval is: onzekerheid zorgt doorgaans juist voor minder goede werkprestaties. Ons onderzoek bevestigt deze conclusie, maar laat bovendien zien dat in uitzonderlijke situaties, zoals een grote reorganisatie, baanonzekerheid wel kan zorgen dat werknemers harder gaan werken. Helaas is dat dan vaak om de verkeerde redenen.”
“Onze conclusies zijn niet per se goed nieuws,” stelt dr. Koen, “want het betreft alleen de medewerkers die uit zichzelf niet zo gemotiveerd zijn om hun best te doen, of medewerkers die maar weinig vertrouwen hebben in de rechtvaardigheid van hun organisatie. Dit zijn werknemers die zich doorgaans, wanneer banen niet op de tocht staan, minder inzetten voor de organisatie dan hun collega’s. Als je bij een ontslagronde dus afgaat op deze verhoogde werkprestatie, selecteer je precies de ‘verkeerde’ werknemers – degenen die alleen harder gaan lopen als het voor henzelf nodig is, en niet degenen die altijd al hun best deden voor de organisatie.”

Bron: uva.nl

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen