< Terug naar overzicht

Sociale verkiezingen: wat denkt u over de overlegorganen?

Wat denken HR-verantwoordelijken over de syndicale afvaardiging en de formele overlegorganen in hun organisatie? Marlies Santermans van Acerta lijst de resultaten van een recente enquête onder 500 werkgevers op.

“Uit een rondvraag bij 500 HR-verantwoordelijken leren we dat slechts een kwart zich in de huidige manier van werken kan vinden. 35 procent is van mening dat de werknemers onderling moeten kunnen beslissen wie de afgevaardigden in de organisatie zullen zijn. 38 procent stelt een combinatie van die twee pistes voor”, vertelt Marlies Santermans, projectleidster sociale verkiezingen bij Acerta.

In 43 procent van de gevallen is het de werkgever zelf die de werknemers informeert over wat er in de overlegorganen besproken is. Opvallend, in 5 procent van de ondernemingen communiceren vakbonden en werkgever los van elkaar. In sommige gevallen sturen ze elk een verschillende conclusie uit. “Dat wijst op meningsverschillen en een slechte sfeer in de organisatie”, zegt de experte.

CPBW populairder dan OR

84 procent is tevreden over het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en 69 procent vindt dat de ondernemingsraad goed werk levert. Al is het enthousiasme over de ondernemingsraad niet overal even groot. Wanneer de periode van de drempelberekening eraan komt, zijn er altijd bedrijven die advies vragen over wat ze kunnen doen om onder de 100 medewerkers te blijven zodat ze geen ondernemingsraad moeten oprichten.

De syndicale afvaardiging krijgt van 60 procent van de HR-verantwoordelijken een positieve beoordeling. Bij de kaderleden zakt dit tot 41 procent. “Bedrijven zonder vakbondsvertegenwoordigers zijn negatiever dan bedrijven die er wel hebben”, weet Marlies Santermans nog. Ook de grootte van de onderneming speelt een rol: hoe meer werknemers, hoe positiever over de syndicale afvaardiging. In ondernemingen met minder dan 100 werknemers geeft 25 procent van de HR-verantwoordelijken de syndicale afvaardiging een gunstige beoordeling.

Informeel overleg

De rol van de vakbondssecretarissen in het overleg is volgens de studie gering: 60 procent van de respondenten geeft aan dat ze in beperkte mate bij de onderhandelingen betrokken zijn en 37 procent zegt dat de secretarissen alleen aanwezig zijn bij de ondertekening van een cao.

In 89 procent van de ondernemingen zijn er naast de formele kanalen ook informele overlegstructuren. De bevraagde werkgevers zien daarvan het nut in: voor de bedienden staat 70 procent er positief tegenover, voor de kaderleden 46 procent en voor de arbeiders 39 procent.

Marlies Santermans geeft ook tips voor wie de nakende verkiezingen in goede banen moet leiden.

Lees ze in het tijdschrift HR Square.

Als lid van HR Square ontvangt u niet alleen het tijdschrift, maar hebt u ook toegang tot de website met het archief en geniet u van stevige prijsreducties op de HR Square Seminaries, de HR Square Masterclass, de HR Square Conference en andere evenementen.

Hoe wordt u lid? Ga naar www.hrsquare.be of contacteer Pascale Lenaers, pascale.lenaers@hrsquare.be, 0471 85 70 42.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen