< Terug naar overzicht

Sociale verkiezingen: wat (de)motiveert de kandidaat?

Wie zijn de werknemers die zich kandidaat stellen voor sociale verkiezingen? En wat is hun drijfveer? Arbeidssocioloog Maarten Hermans (HIVA-KU Leuven) zocht het antwoord en deelt zijn belangrijkste inzichten.

Na de sociale verkiezingen van 2016 stuurde de christelijke vakbond ACV een vragenlijst uit naar de bijna 12.000 verkozenen, met de bedoeling inzicht te krijgen in hun ervaringen. HIVA-onderzoeker Maarten Hermans leverde de wetenschappelijke onderbouw en analyseerde na afloop de 3200 ingevulde enquêtes. De resultaten zijn interessant voor de vakbonden, maar zeker ook voor HR-verantwoordelijken.

Vier motivatiedimensies

Bij de vraag waarom de ACV-mandatarissen zich kandidaat hadden gesteld, waren er twaalf mogelijke antwoorden. Na afloop kon Hermans die antwoorden in vier clusters onderbrengen. De eerste motivatiedimensie was 'competentie': medewerkers gaan het engagement aan om zelf bij te leren en meer over de onderneming te weten te komen. Een tweede cluster was gelinkt aan ‘personeelsbelangen’. Werknemers willen zich via hun deelname nuttig maken voor anderen of zijn van mening dat ze zich moeten organiseren om iets in het bedrijf te kunnen bereiken. “Een derde motivatiedimensie hebben we 'wortels' genoemd”, zegt Hermans. “Sommige kandidaten vonden het vanzelfsprekend dat ze militeerden gezien hun sociale en familiale achtergrond.” Een laatste groep deelnemers gaf een meer pragmatische reden voor zijn engagement aan, zoals 'het gaat niet goed op dit moment en als ik het niet doe, dan zal niemand het doen'.

Drempels

Of er ook redenen waren waarom ze over hun deelname twijfelden, was een andere vraag uit de enquête. Een van de antwoorden die naar boven kwam, was anti-syndicaal gedrag van werkgevers. Ongeveer een kwart van de deelnemers aan de studie gaf aan dat werknemersnemersvertegenwoordigers in hun organisatie slechter behandeld werden en 14 procent was er zelfs van overtuigd dat werknemers hun job verliezen omwille van hun vertegenwoordigingswerk.
Naast de angst voor negatieve gevolgen voor de loopbaan verwezen sommige verkozenen ook naar pestgedrag.
De conclusie van Maarten Hermans? “Niet elke militant verschijnt op dezelfde manier aan de start. De een is al meer betrokken dan de ander. Dat zal ook in 2020 het geval zijn. De vakbond heeft daar zijn rol in te spelen, maar ook werkgevers en HR kunnen er mee over waken dat alle kandidaten op een gelijke manier aan het proces kunnen deelnemen en niet op de achterbank terechtkomen. Zij doen er immers ook voordeel mee als het sociaal overleg vlot verloopt. Idealiter denken HR en vakbonden samen na over oplossingen om iedereen mee te krijgen, zodat bijvoorbeeld ook jongeren zich kandidaat stellen zonder vrees voor hun carrière en vrouwelijke vertegenwoordigers zich zeker voelen over hun rol en voldoende vakbondstijd hebben.”

Lees meer in het tijdschrift HR Square.

Als lid van HR Square ontvangt u niet alleen het tijdschrift, maar hebt u ook toegang tot de website met het archief en geniet u van stevige prijsreducties op de HR Square Seminaries, de HR Square Masterclass, de HR Square Conference en andere evenementen.

Hoe wordt u lid? Ga naar www.hrsquare.be of contacteer Pascale Lenaers, pascale.lenaers@hrsquare.be, 0471 85 70 42.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen