< Terug naar overzicht

Sociale steun, autonomie en druk bepalen mee werkverzuim

Werknemers die zich niet of nauwelijks gesteund voelen door hun collega’s en leidinggevenden verzuimen vaker dan werknemers die deze steun wel krijgen. Hetzelfde geldt voor werknemers die niet of nauwelijks hun eigen werkagenda en werktempo kunnen bepalen: hoe minder zelfstandig, hoe hoger het ziekteverzuim.

Bovenstaande conclusies maakt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van recente cijfers.

De cijfers


Ruim 90 procent van de werknemers in Nederland ervaart veel sociale steun van collega’s en leidinggevenden. Collega’s tonen belangstelling en leidinggevenden hebben oog voor het welzijn van hun medewerkers. Van de werknemers kan 60 procent het eigen werktempo en de werkvolgorde bepalen. Bijna 40 procent van de werknemers in Nederland werkt vaak of altijd onder een hoge werkdruk. Zij moeten hard werken en vinden hun werk hectisch.
Hoogopgeleiden kunnen vaker hun eigen tempo en werkvolgorde bepalen dan laagopgeleiden: driekwart van de hoogopgeleiden en bijna de helft van de laagopgeleiden ervaart veel zelfstandigheid in het werk. Hoogopgeleiden werken ook vaker onder hoge druk. De mate van sociale steun die werknemers ervaren, verschilt weinig tussen de opleidingsniveaus.

De verbanden


In 2008 verzuimden werknemers in Nederland gemiddeld 4,1 procent van de werkdagen. Werknemers die een lage sociale steun van collega's en leidinggevenden meldden, verzuimden 6,6 procent van de werkdagen, werknemers met hoge sociale steun 3,9 procent.
Er is ook een verband tussen een hoge mate van zelfstandigheid in het werk en verzuim: hoe hoger de autonomie is, hoe lager het verzuim. Verder verzuimen werknemers met een hoge werkdruk vaker dan collega's met een lage werkdruk.
Tot slot verzuimen werknemers die zowel een hoge werkdruk, weinig zelfstandigheid en een lage sociale steun ervaren (met 8,2 procent) meer dan twee keer zo veel als werknemers bij wie sprake is van lage werkdruk, veel zelfstandigheid en hoge sociale steun (3,7 procent).

Bron: Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen