< Terug naar overzicht

Sociale partners bereiken akkoord over banenpact

De vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over het Vlaams banenpact. In de overeenkomst vragen de sociale partners onder meer een bijkomende korting voor laaggeschoolde jongeren én een tewerkstellingspremie voor langdurig werklozen tussen 25 en 55 jaar.

Het akkoord heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De Vlaamse regering had bij haar aantreden de sociale partners tot eind maart de tijd gegeven om met voorstellen te komen rond de nieuwe bevoegdheden en middelen die Vlaanderen er door de zesde staatshervorming heeft bijgekregen. De voorstellen zouden kunnen resulteren in een nieuw banenpact. Het sociaal overleg raakte echter in het slop en de deadline werd niet gehaald. Tot onvrede van de vakbonden, dreigde minister van Werk Philippe Muyters zelf met een tekst te komen.

Nu werd dan toch een akkoord gesloten. De sociale partners willen hun voorstellen zo snel mogelijk met de Vlaamse regering bespreken. “Ik ben bijzonder blij dat we erin geslaagd zijn een banenpact af te sluiten. De Vlaamse sociale partners willen namelijk ten volle hun rol in het arbeidsmarktbeleid opnemen”, zegt Caroline Copers, de ABVV-topvrouw die momenteel voorzitter is van het overkoepelend adviesorgaan Serv.

Laaggeschoolde jongeren

De Vlaamse regering wil het doelgroepenbeleid richten op jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. De sociale partners staan positief tegenover het vereenvoudigen en transparanter maken van deze doelgroepenkorting. Ze vragen nu een bijkomende korting voor laaggeschoolde jongeren én een tewerkstellingspremie voor de groep langdurig werklozen tussen 25 en 55 jaar.

De loongrens voor de korting voor jongeren wordt opgetrokken, zodat meer sectoren, in het bijzonder de flexibele en competitieve sectoren, meer gebruik kunnen maken van de maatregel. Bijkomend wordt de korting ook open gesteld voor de jongeren die deeltijds leren en werken. De criteria voor de jongerenkorting rond leeftijd, loon en scholing gelden voortaan als instapcriteria en zullen de jongeren niet langer beletten door te groeien in hun job. Tot slot stelt dit akkoord dat vanaf 2017 het budget van de doelgroepkortingen moet worden aangevuld met 125 miljoen euro zoals het competitiviteitspact ooit voorzag.

Langdurig werklozen

Het banenpact bevat ook een luik over de versterking van werklozen gedurende hun activering. Er wordt één stelsel van werkervaring uitgewerkt om voornamelijk langdurig werklozen terug aan het werk te krijgen. Zij zouden een mix krijgen van opleiding, begeleiding en werkervaring, met groeiende financiële incentives.

Met de federale overheid willen de sociale partners dat er afspraken gemaakt worden om de degressiviteit van de werkloosheidsvergoeding tijdens de duurtijd van het werkervaringstraject tegen te gaan.

“Lange weg, maar resultaat mag er zijn”

De vakbonden reageren tevreden op het akkoord. “De weg was lang, maar het resultaat mag er zijn. Het is een evenwichtig akkoord geworden, dat belangrijke accenten legt voor de toekomst. We benadrukken het belang van het respecteren van de consensus onder sociale partners. Nu de evenwichten zijn gevonden, verwachten we ook dat de Vlaamse regering de afspraken onder sociale partners uitvoert”, zeggen ACV, ABVV en ACLVB in een gezamenlijke reactie.

Aan werkgeverszijde is ook Voka opgetogen. “Op termijn hebben we iedereen nodig voor onze arbeidsmarkt. We zijn ervan overtuigd dat deze reeks maatregelen een positief effect zal hebben op de werkgelegenheid, en in het bijzonder voor schoolverlaters en jongeren. Daarnaast biedt het akkoord ook opnieuw toekomstkansen voor langdurig werklozen. Het akkoord bewijst eveneens dat het sociaal overleg werkt en alle kansen moet krijgen. We rekenen erop dat de Vlaamse regering dit akkoord zal uitvoeren”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Bron: De Standaard (standaard.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen