< Terug naar overzicht

Sociaal nieuws

Het was vorige week bijzonder druk aan de onderhandelingstafels. Een overzicht.

De vakbonden van de vestiging van brouwerij Alken-Maes in Waarloos (Kontich) voerden een actie die gericht was naar het schepencollege van de gemeente Kontich. De werknemers zijn ongerust over het uitblijven van een Bijzonder Plan van Aanleg dat de reconversie van het Alken-Maes-terrein mogelijk moet maken. Zij menen dat die plannen op de helling komen als er niet snel een beslissing valt. Brouwerij Alken-Maes gaat haar productieafdeling in Kontich opdoeken. In de plaats komt er een distributiecentrum, een administratieve zetel en een KMO-zone.De directie en de vakbonden bij Tessenderlo Chemie bereikten een voorakkoord over een nieuwe CAO voor 2003-2004. De vakbonden spreken over een positief akkoord. In de drie Limburgse vestigingen van Tessenderlo was er de voorbije weken nogal wat sociale onrust. De werknemers waren onder meer ongerust over de toekomst van het bedrijf. Het CAO-akkoord bevat nu een boeteclausule met garanties over werkzekerheid en de daaraan gekoppelde opzegtermijnen. De directie engageerde zich tijdens de onderhandelingen om in geval van eventuele productieverminderingen of andere problemen, een sociaal plan toe te passen waarin in brugpensioen, arbeidsherverdelende maatregelen en deeltijdse arbeid is voorzien. De opzegtermijnen die door het paritair comité zijn vastgelegd, worden verdubbeld. “Op die manier wordt aan de werknemers toch de nodige garantie over werkzekerheid geboden als de aandelen in andere handen terecht zouden komen en de nieuwe eigenaars niet over een sociaal plan willen onderhandelen”, zegt François Jordens van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Zoals bekend is het Franse EMC van plan om 45% van zijn aandelen in het chemiebedrijf te verkopen. Het voorakkoord bevat verder een beperkte loonsverhoging van 0,2 euro per uur vanaf 1 januari 2004 en een verhoging van de maaltijdcheques met 0,45 euro per dag. De 900 arbeiders van de drie vestigingen spraken zich met 50,5% van de stemmen uit voor het akkoord.Het Brugse familiebedrijf Wasserij St.-André-Ryde is failliet. Het bedrijf was ondergekapitaliseerd en boekte al jaren verliezen. Bij de firma, die vorig jaar nog 40 medewerkers telde, waren op het einde nog 19 arbeiders en vier bedienden aan de slag. Wasserij St.-André-Ryde, opgericht in 1925, was een familiebedrijf in derde generatie en had als kernactiviteit de verhuring en het wassen van vlaklinnen voor horeca en rustoorden en de reiniging van handdoeken uit toiletapparaten. Tot einde 1999 stond Ryde ook zelf in voor de installatie en verhuring van zeepdispensers en handdoekapparaten in horecabedrijven. Maar die activiteit werd samen met vijf medewerkers overgedragen aan de eveneens Brugse firma Aneca. In 2001 realiseerde Wasserij Ryde 1,7 miljoen euro omzet en 234.000 euro nettoverlies met 40 medewerkers. Het ondergekapitaliseerde bedrijf was niet langer opgewassen tegen de hevige concurrentiestrijd en de neerwaartse prijzenslag onder de kleine textielreinigingsbedrijven. Het kampte al sinds 1996 met opeenvolgende verliescijfers. Ryde moest ook afrekenen met oplopende achterstallen bij de RSZ. Vorig jaar verkocht de bedrijfsleider, Joris Ryde, de tak horecalinnen aan zijn collega Horeca Serve uit Zedelgem. Die spitst zich toe op het horecasegment. Wasserij Ryde bleef zich met 23 voornamelijk vrouwelijke arbeiders vastbijten in de arbeidsintensieve service voor rustoorden en het wassen van toilethanddoeken, maar kon een faillissement niet ontlopen. De curator onderhandelt momenteel met kandidaten over een overname. De 5000 m2 grote fabriekssite, die in een woonkern ligt, krijgt wellicht op termijn een residentiële invulling.Het personeel bij vliegtuigbouwer Sabca in Haren en Gosselies blijft staken. De zowat 500 arbeiders en bedienden willen daarmee de druk op de directie opvoeren in de onderhandelingen over het collectief ontslag. Bij Sabca moeten zowat 300 mensen afvloeien. De onderhandelingen voor de bedienden verlopen niet naar wens, zegt vakbondsman Philippe Bervoets (LBC-NVK). De vakbonden werkten een regeling uit waarbij de bedienden gedurende drie jaar vier vijfde zouden werken. Boven op die maatregel wil de directie evenwel verdere looninleveringen en dat is onaanvaardbaar voor het personeel. Dat thema ligt volgens de vakbondsman zeer gevoelig, gezien de vorige herstructurering bij Sabca, waarbij het personeel al 12,64% van het loon inleverde. Zowel de arbeiders, de bedienden als de kaderleden verwerpen het herstructureringsplan.De Europese vakbonden legden vorige week dinsdag de EU-instellingen plat met een algemene staking. Zij zijn het niet eens met de geplande modernisering van hun administratie. Gisteren bereikten de EU-lidstaten nochtans een politiek akkoord over een herziening van het ambtenarenstatuut. Het nieuwe statuut is meer gericht op loon naar werken. Ook de carrièremogelijkheden worden meer toegespitst op verdienste in plaats van op aantal dienstjaren. De pensioenleeftijd van nieuwe ambtenaren stijgt van 60 naar 63 jaar. Voor de huidige ambtenaren wordt er een overgangsregeling uitgewerkt. Talenkennis wordt bepalend bij het aantrekken van ambtenaren. Het statuut versoepelt ook de mogelijkheden van klokkenluiders, die onregelmatigheden in de administratie aan de kaak stellen. Het politiek akkoord moet nog het fiat krijgen van het Europees Parlement en verdedigd worden bij de vakbonden van EU-ambtenaren. Het EU-commissielid Neil Kinnock, die de onderhandelingen voert met de bonden, riep op tot rijp beraad. Kinnock verdedigde het akkoord als evenwichtig. Hij beklemtonde dat de loonuitgaven voor de EU met dit akkoord onder controle blijven. In de komende 15 jaar kan de EU dankzij dit akkoord meer dan 1 miljard euro besparen, zei hij. Het nieuwe statuut van de Europese ambtenaar gaat begin 2004 van start. Net op tijd voor de uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten en een pak nieuwbakken ambtenaren uit die staten.Het personeel van de ketelfabriek Louis Carton in Doornik is ongerust over de aanhoudende verliezen, die aan het kapitaal van de onderneming knagen. De directie stelde voor om de verliezen te compenseren met looninleveringen, maar de arbeiders hebben dat voorstel verworpen. Louis Carton is voor 49% in handen van het Waalse gewest. Bij het bedrijf werken 130 mensen, onder wie 37 bedienden.Het personeel van Mercator Verzekeringen hield donderdagmorgen prikacties aan de zetels van de verzekeringsgroep in Gent en in Antwerpen. Volgens de vakbonden pleegt de directie woordbreuk door de CAO over de herstructurering bij Mercator Bank & Verzekeringen naast zich neer te leggen. Eerder keurden de werknemers van Mercator Bank het herstructureringsplan van de directie goed. Bij Mercator Bank verdwijnen 82 banen, bij de verzekeringstak 110. De directie is nu bereid opnieuw te onderhandelen. Ze stelt voor de leeftijd voor brugpensionering op te trekken van 52 naar 54 jaar. De directie herinnert er ook aan dat de geplande ontslagen voor 1 juli moeten worden uitgevoerd.De bonden in het Waalse staalbedrijf Cockerill Sambre hebben van de directie een bijzonder gunstige loon-CAO voor de komende twee jaar bedongen. De arbeiders van Cockerill in Luik en Charleroi maken aanspraak op 6,29% recurrente loonsverhoging (via hogere uurlonen, maaltijdcheques en transportvergoeding) en daarbovenop is een enveloppe beschikbaar voor 2,8% aan eenmalige koopkrachtverbeteringen (via vergoedingen voor overuren en weekendwerk). De socialistische metaalvakbond omschrijft het loonakkoord bij Cockerill, waar tegen 2009 1.700 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen, als “uitermate aantrekkelijk”.De staaldraadfabrikant Bekaert sluit twee afdelingen in België: de afdeling Zuid in Hemiksem en de divisie bouwproducten in Zwevegem. In Hemiksem worden fijne staaldraden gemaakt. Maar de concurrentie met producenten in Korea en China is niet langer houdbaar, zegt het bedrijf. De sluiting heet het gevolg te zijn van een “klassieke, economische continue denkoefening” en betekent het verlies van 75 van de 500 banen in Hemiksem. De productie verhuist naar Slovakije en China. Het verlies aan jobs wordt opgevangen door tijdelijke contracten niet te verlengen, mutaties naar andere afdelingen van Bekaert in Hemiksem en brugpensioneringen. De sluiting van de afdeling bouwproducten in Zwevegem heeft gevolgen voor 30 tot 40 werknemers. Die kunnen in andere afdelingen in Zwevegem aan de slag. De productie van bouwproducten verhuist naar Slovakije.De lucht- en ruimtevaargroep Sonaca wil in de komende drie jaar 270 arbeidsplaatsen schrappen. De werknemers die blijven, moeten loon inleveren. Begin april schortte het bedrijf uit Gosselies de procedure-Renault op omdat er nog een aantal onduidelijkheden waren over de evolutie van de markt. Maar vorige week donderdag viel dan toch het definitieve verdict. Volgens het reorganisatieplan zijn eind 2005 nog 1415 van de 1702 personeelsleden in dienst. In eerste instantie zullen 73 werknemers met brugpensioen worden gestuurd, 27 tijdelijke contracten niet vernieuwd en 170 werknemers ontslagen. De blijvers moeten de broeksriem aanhalen. Sonaca wil de werkweek verlengen van 35 naar 38 uren, zonder looncompensatie. De herstructurering is noodzakelijk gezien de sterke terugval van de omzet, de druk op de prijzen en de noodzaak om de rendabiliteit op peil te houden. De directie van Sonaca wil zo snel mogelijk met de bonden over het reorganisatieplan aan tafel zitten.Vrijdag kwam het paritair comité 310 van de banksector samen. Tijdens die vergadering herhaalde de liberale vakbond ACLVB dat hij als enige nog altijd het akkoord over de nieuwe bevoegdheidsomschrijving van het bankstatuut weigert goed te keuren. Door de weigering van de ACLVB dreigen de onderhandelingen over een nieuw sectorakkoord te worden stopgezet. De werkgevers willen pas opnieuw onderhandelen als ook de liberale vakbond het akkoord over de bevoegdheidsomschrijving goedkeurt. “Maar wij laten ons niet chanteren. Als de werkgevers bij hun standpunt blijven, dan zullen wij de basis bijeenroepen om hen een mandaat te vragen voor acties en/of een staking”, schreef de ACLVB in een persbericht.De vakbonden bij De Lijn gaan principieel akkoord een enquête te organiseren over de ontwerp-CAO bij het voltallige personeel van de Vlaamse vervoersmaatschappij. Het vakbondsfront verwierp begin mei een ontwerp voor een nieuwe CAO 2003-2004. De vakbonden zijn nu bereid, na consultatie van hun regionale comités, een referendum te houden onder het voltallige personeel van De Lijn. De bonden moeten het nog wel eens worden over de precieze inhoud en de procedure van de enquête. “Ze moet ons ook duidelijkheid geven over de stakingsbereidheid van het personeel”, vindt Hugo Engelen van de liberale vakbond ACLVB.De directie en de vakbonden van de lichtfabrikant Philips Lighting in Turnhout sloten een collectieve arbeidsovereenkomst die vaste tewerkstelling garandeert tot 2005. Van de CAO zal enkel in geval van extreme en onvoorziene economische tendensen afgeweken worden. De CAO houdt een vertrekregeling in voor 90 werknemers met een contract van onbepaalde duur. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld in het bedrijf een andere functie krijgen, maar zich niet meer willen herscholen. Tegelijkertijd zullen er 90 tijdelijke contracten in vaste contracten worden omgezet. Er werken zowat 2350 mensen bij Philips Turnhout, van wie 1700 arbeiders.De 65 personeelsleden van het Genkse familiebedrijf Multi-Fix, voerden vorige week kortstondig actie. Deze week is een overleg gepland tussen vakbonden en directie. De algemeen directeur werd uit zijn functie ontzet, maar het personeel eiste dat hij opnieuw aan de slag ging. Hij werd uiteindelijk in zijn functie hersteld en riep het personeel op het werk te hervatten. Als gevolg van een familietwist tussen de leden van de raad van bestuur, met name de algemeen directeur en de echtgenoten van de zussen van die algemeen directeur, over de toekomstige bedrijfsstrategie werd een kortgeding aangespannen om de directeur uit zijn functie te ontheffen.De 24-urenstaking van de ruim 260 arbeiders van het bedrijf Pittsburgh Corning Europe in Tessenderlo werd vroegtijdig stopgezet in afwachting van nieuwe onderhandelingen met de directie over een CAO. Die gesprekken worden deze week hervat. Er werd beslist voorlopig geen nieuwe opdrachten te aanvaarden. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 8%, de directie wil niet verder gaan dan 6%. Pittsburgh Corning Europe telt 345 personeelsleden. Het bedrijf produceert isolatiemateriaal en foamglas. Vorig jaar werd een nettowinst van 15 miljoen euro geboekt.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen