< Terug naar overzicht

Snelgroeiende bedrijven besteden meer aandacht aan HR

Snelgroeiende bedrijven, de zogenaamde Trends Gazellen, hebben meer aandacht voor hun personeelsbeleid en passen vaker vormen van arbeidsorganisatie toe met een grotere inbreng van de werkvloer. Daarnaast innoveren ze ook meer.

Dat blijkt uit een studie door de Stichting Innovatie en Arbeid, een onderdeel van SERV. De stichting vergeleek een representatief staal van in Vlaanderen gevestigde ondernemingen met 525 bedrijven die in 2010 de titel van Trends Gazelle kregen.

Snelgroeiende bedrijven besteden meer aandacht aan hun personeelsbeleid. Ze investeren meer in opleiding, ze gebruiken vaker competentieprofielen en voeren vaker functionerings- en/of beoordelingsgesprekken. Opmerkelijk is wel dat ze in de uitvoeringsmodaliteiten niet verschillen: het is het doen zelf, niet zozeer de manier waarop die het verschil maakt.

Ook op het vlak van arbeidsorganisatie zijn er belangrijke verschillen. Trends Gazellen passen vaker teamwerk en kwaliteitskringen toe. Ze hebben minder vaak eenvoudig gestandaardiseerd werk.

De voorbije twee jaar sleutelden ze ook meer aan hun organisatiestructuur. Deze snelgroeiende bedrijven doen meer een beroep op uitzendwerk. Daarnaast maken ze vaker en voor een groter deel van het personeel gebruik van overwerk. Voor alle andere flexibiliteitsinstrumenten is er geen verschil.

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat deze snelle groeiers vaker deel uitmaken van een (internationale) groep. Ze hebben frequenter een internationaal aspect in hun productie, maar hun afzetmarkt is niet noodzakelijk internationaal.

Bovendien brengen ze meer nieuwe producten of diensten uit dan vergelijkbare bedrijven. Het maakt niet veel uit of dat een nieuw product is voor de markt of voor de onderneming.

Het verschil tussen Trends Gazellen en andere bedrijven zit maar in beperkte mate in veranderingen of innovatie in de productiemethoden of -technologie. Enkel het toepassen van de balanced scorecard en het veranderen van werkwijzen op het vlak van logistiek en distributie vinden we significant frequenter terug bij snelgroeiende bedrijven.

Bron: SERV

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen