< Terug naar overzicht

Slechts 1 op de 3 bedrijven profileert zich op sociale media als aantrekkelijke werkgever

Nu de jobmotor van de bedrijven weer aanslaat, herleeft de arbeidsmarktmobiliteit. Bijna één op de vier werknemers zegt op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. Hierbij spelen internet en sociale media een prominente rol. Toch speelt slechts één op drie werkgevers hierop in door zich ook online als aantrekkelijke werkgever te profileren.

Aantrekkelijke werkgevers maken meer kans om sterk talent aan zich te binden. Bedrijven investeren daarom in hun imago als goede werkgever. Op een aantrekkende arbeidsmarkt, waar de dreiging voor schaarste of tekorten aan bepaalde profielen nooit ver weg is, kennen werkgevers het belang om te investeren in hun imago of employer brand.

Dankzij technologische ontwikkelingen hebben werkzoekenden vandaag een heel duidelijk beeld van de organisaties die naar hun gunsten dingen. Sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter geven mensen op zoek naar een job veel makkelijker een beeld van de bedrijfscultuur en reputatie van een potentiele werkgever, zonder dat de betrokken bedrijven daar controle over hebben.

Wederzijds screenen

Twee op de drie ondervraagde werknemers zoeken informatie over het bedrijf op de bedrijfswebsite. Maar één op de drie doet dat ook via Linkedin en één op de vier screent Facebookprofielen van de werknemers van het betrokken bedrijf voor extra informatie. Eén op de vijf tenslotte volgt het bedrijf op Twitter. Dat blijkt uit een onderzoek door een onafhankelijk onderzoeksbureau, in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team, bij een representatieve steekproef van 405 werkgevers en 1210 werknemers in België en Nederland.

Een groot aantal bedrijven (40 procent) speelt hierop in door zich via hun bedrijfswebsite als aantrekkelijke werkgever te profileren. Ruim één op de drie werkgevers investeert hiervoor ook in de sociale media.

Bijna 40 procent van de werkgevers volgt ook actief op sociale media wat er over het bedrijf gezegd wordt. Eén op de vier monitort hiervoor de sociale media van de eigen werknemers. Meer dan de helft van de werkgevers zegt in te grijpen als eigen medewerkers het bedrijf in een slecht daglicht stellen op sociale media.

Werknemers hebben recht op privacy en vrije meningsuiting, als werkgever moet men dat respecteren. Maar werknemers moeten ook loyaal, respectvol en te goeder trouw zijn. Zowel werknemers als werkgevers moeten dus rekening houden met elkaars belangen. Als de sociale media van een werknemer volledig publiek zijn, dan heeft de werkgever daar toegang toe en kan hij ingrijpen als een werknemer hem schade berokkent.

Sociale media amper gebruikt als rekruteringskanaal

Als hulpmiddel in de zoektocht naar een job, scoren de sociale media dan weer erg laag. Slechts één op de tien werknemers kondigt op zijn of haar sociale media aan op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging.

Ook werkgevers (12 procent) maken nauwelijks gebruik van sociale media om vacatures bekend te maken. Het best scoren nog steeds de jobwebsites (33 procent), gevolgd door de bedrijfswebsites (28 procent) en tewerkstellingsdienstverleners zoals uitzendkantoren en de VDAB (25 procent).

Opvallend is dat dit niet helemaal strookt met de communicatiekanalen die de werkgevers prioriteit geven. Slechts 15 procent maakt immers gebruik van jobwebsites. Zij zoeken vooral via interne kanalen (30 procent), het eigen netwerk (25 procent), de bedrijfswebsite (22 procent) en tewerkstellingsdienstverleners (20 procent) naar het geschikte profiel om een vacature in te vullen.

Sociale media zijn een vitrine van het bedrijf voor de buitenwereld. Vandaag kan men het beeld van een aantrekkelijke werkgever niet langer alleen creëren via externe communicatie omdat het voortdurend gekleurd wordt door wat werknemers en andere stakeholders verklaren over het bedrijf. Vandaag geldt meer dan ooit het adagio: ‘what you see, is what you get’. En daar houden zowel bedrijven als werknemers best voldoende rekening mee.

Bron: Tempo-Team (tempo-team.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen