< Terug naar overzicht

Slechts 1 op de 3 bedrijven heeft afspraken over relaties op het werk

Een kwart van de Belgische werknemers geeft toe wel eens te flirten met een collega. Om eventuele problemen te vermijden, is het aangewezen om een duidelijk HR-beleid ter zake uit te stippelen, maar slechts één op de drie werknemers zegt weet te hebben van een gedragscode omtrent amoureuze relaties op het werk. En ook de Belgische wet zwijgt.

De meerderheid van de werkende Belgen brengt meer tijd door op het werk dan thuis, de werkvloer is daardoor een belangrijke bron van intimiteit: bijna de helft van de werkende Belgen geeft toe graag te flirten tijdens de werkuren, één op de vijf heeft ook wel eens gekust met een collega of is een stap verder gegaan (14 procent). In één op de vijf gevallen leiden deze avances tot een (kortstondige) relatie, maar slechts één op de tien huwt of gaat samenwonen met zijn of haar collega-geliefde.

Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstenbedrijf Tempo-Team, dat werd uitgevoerd in januari 2016 door een onafhankelijk onderzoeksbureau bij een representatieve steekproef van 1000 werknemers.

Voor- en nadelen

De vonk slaat het vaakst over wanneer collega’s na het werk op stap gaan, op zakenreis of tijdens een personeelsfeest. Maar ook sociale media blijken hun rol te spelen, een muisklik volstaat immers voor een complimentje.

Hoewel werkromances vaak na de werkuren ontstaan, laten de gevolgen zich voelen op de werkvloer. Eén op de vier ergert zich aan uitgesproken flirtgedrag bij collega’s. Een flirtende baas wordt nog minder op prijs gesteld. Aan collega’s die romantische gevoelens op een subtiele manier koesteren, stoort men zich minder (38 procent).

Meer dan de helft van de ondervraagden vreest dat relaties tussen collega’s vaak een bron van problemen zijn. Koppels op het werk lopen immers het gevaar doelwit te worden van roddels en achterklap (78 procent), zijn sneller afgeleid waardoor hun werk negatief beïnvloed wordt en vergroten de kans op een conflict (46 procent).

Mensen die zelf nog geen romantiek op de werkvloer beleefden, staan negatiever ten opzichte van relaties op het werk. Wie zelf ooit een romance beleefde op de werkvloer, geeft aan dat relaties op het werk voordelen met zich mee brengen. Zij denken daarbij vooral aan een voorkeursbehandeling (52 procent), snellere promoties (36 procent) en meer of leukere opdrachten (33 procent). Opvallend is dat bijna 1 op de 10 een relatie met zijn of haar baas overweegt als dat voordelig zou zijn voor de carrière. Dat geldt zowel voor mensen met een relatie (8 procent), als voor singles (12 procent).

Liefdesclausule?

Slechts 1 op de 3 stelt dat er op zijn/haar werkplek geen speciale maatregelen genomen worden om te voorkomen dat een amoureuze relatie omslaat in een conflict of probleem. Bijna de helft zegt geen idee te hebben of zijn werkgever zulke maatregelen neemt.

Bijna de helft is er echter van overtuigd dat zijn of haar werkgever geen relatie tussen collega’s zou aanvaarden. Toch vreest slechts 16 procent voor effectief ontslag.

Belgische wetgever zwijgt

Als men het de werknemers vraagt, vindt een derde dat de kantoorkoppeltjes niet op dezelfde dienst kunnen blijven werken. Een derde vindt immers dat wanneer collega’s een relatie hebben, dit de werkomgeving en interactie met andere collega’s verandert.

Voor een relatie tussen een werkgever en een werknemer is men nog strenger en vindt de helft (50 procent) dat één van beide overgeplaatst moet worden.

De Belgische wetgever zwijgt echter over deze situatie. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft eertijds in een arrest geoordeeld dat ook op de werkvloer in bepaalde mate de beleving van het privéleven geduld moet worden. Maar waar ligt de grens? Het is wenselijk dat werkgevers een beleidslijn hierrond uitstippelen: hierin kan vermeld worden dat de werkgever in sommige gevallen mag ingrijpen en de nodige maatregelen kan treffen in het kader van zijn werkgeversgezag.

Daarnaast bestaat het risico van de verspreiding van confidentiële gegevens, subjectieve evaluaties, ongewenste intimiteiten en dergelijke meer. In sommige gevallen maakte een relatie op het werk zelfs een dringende reden tot ontslag uit.

Bron: Tempo-Team (tempo-team.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen