< Terug naar overzicht

Selor screent testen op neutraliteit

Selor, het selectiebureau van de overheid, test jaarlijks duizenden kandidaten. Om de garantie te bieden dat deze discriminatievrij zijn, worden de testen nu zelf aan een evaluatie onderworpen in samenwerking met verschillende universiteiten.

Selor streeft ernaar zijn testen discriminatievrij te houden. Dit betekent dat het geslacht, de afkomst en het geloof van een kandidaat geen invloed mogen hebben op het meten van zijn/haar competenties. Daarom screent Selor nu een aantal nieuwe testen op hun neutraliteit ten aanzien van diverse doelgroepen. In samenwerking met verschillende universiteiten worden vier nieuwe capaciteitentesten vergeleken bij twee doelgroepen, personen van allochtone afkomst en personen van Belgische afkomst. Beide doelgroepen zouden uit een 200-tal personen moeten bestaan. De personen uit de beide doelgroepen hebben hetzelfde opleidingsniveau en worden ook getest op hun kennis van het Nederlands of het Frans. Zo kan er nagegaan worden of bepaalde items een andere score genereren al naargelang van de culturele achtergrond van de persoon. Het is uniek in België dat tests op een dergelijke schaal onderzocht zullen worden in het kader van cultuurneutraliteit.

Selor is nog steeds op zoek naar testpersonen. Wie tot de doelgroep ‘personen van allochtone afkomst’ behoort heeft als hoogst behaalde diploma een diploma van het niveau hoger secundair, hanteert Nederlands als spreektaal, bezit een nationaliteit van buiten de Europese Economische Ruimte of is Belg maar heeft minstens een ouder of twee grootouders die een nationaliteit van buiten de Europese Economische Ruimte hebben. Voor de doelgroep ‘personen van Belgische afkomst’ zijn de voorwaarden inzake diploma en spreektaal gelijk, maar deze personen bezitten vanaf de geboorte de Belgische nationaliteit, terwijl ook de twee ouders de vier grootouders de Belgische nationaliteit van bij hun geboorte hebben.

Kandidaten die deelnemen aan de testsessies ontvangen niet alleen een cadeaubon van 10 euro, maar krijgen ook een feedbackrapport over de gemeten competenties. Meteen is het een unieke gelegenheid om kennis te maken met de tests van Selor buiten een selectiecontext.

Er zijn testsessies in Gent en in Brussel, meer informatie op www.testdetest.be.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen