< Terug naar overzicht

Sectoren verwachten geen sterke heropleving van economische groei

Uit de recentste conjunctuurrondvraag van het VBO bij haar sectoren blijkt duidelijk dat het economisch klimaat nog verslechterde ten opzichte van de voorgaande peiling. In december 2008 bestempelde twee derde van de sectoren het economisch klimaat als negatief. Vandaag spreekt 95 procent van de sectoren zich negatief uit over het economisch klimaat.

Een gelijkaardige trend stelt het VBO vast op het vlak van de rendabiliteit. Daarenboven trekt deze negatieve tendens zich vandaag ook door naar de tewerkstelling en de investeringen.
Terwijl in december nog een kleine 20 procent van de sectoren positief ingesteld was over het verloop van de tewerkstelling, is dit in de huidige enquête teruggevallen tot 0 procent.
Hetzelfde beeld tekent zich af voor de investeringen. Vandaag is 95 procent van de sectoren negatief ingesteld ten opzichte van 50 procent in december.

Licht aan het eind van de tunnel?


Nieuw is echter dat er zich enkele duidelijke lichtpuntjes aftekenen voor de volgende zes maanden. Zo verwacht 58 procent van de sectoren dat de terugval van de productie de komende zes maanden zal uitbodemen. Voor de export en de rendabiliteit loopt dat cijfer zelfs op tot 65 procent.
Voorzichtigheid blijft echter aangewezen, aangezien maar liefst 30 procent van de sectoren van oordeel is dat het volgende semester nog een verdere verslechtering van de economische activiteit in petto heeft voor hen.
Isabelle Callens, chief economist VBO: “Wij zijn ervan overtuigd dat het - behoudens een nieuwe golf van problemen op de financiële markten of het faillissement van enkele grote ondernemingen - mogelijk moet zijn tegen het vierde kwartaal van 2009 het dieptepunt te bereiken. Ongeveer een derde van de sectoren meent dat ze vanaf het vierde kwartaal van 2009 opnieuw een groei zullen optekenen. In het eerste kwartaal van 2010 bedraagt die zelfs bijna 60 procent. Het VBO schat op basis van de peiling dat de economische groei voor België in 2009 zal uitkomen op -3,3 procent.”

Niet voor tewerkstelling en investeringen


De tewerkstelling en de investeringen vormen echter twee belangrijke uitzonderingen op deze stabilisatietrend. Zo verwacht 80 procent van de sectoren nog een verdere negatieve impact van de crisis op de tewerkstelling. Voor de investeringen is dat 75 procent.
“Deze negatieve verwachtingen op het vlak van de investeringen geven aan dat de sectoren geen sterke heropleving van de economische groei verwachten in de nabije toekomst. De weinige investeringen dienen bovendien voornamelijk ter vervanging van het bestaande productieapparaat of om het kostenniveau meer in lijn te brengen met de sterke terugval van de vraag. Hoopgevend is wel dat in verscheidene sectoren ook innovatie nog een belangrijke drijfveer voor investeringen blijft.”, besluit Isabelle Callens.

Zeer geleidelijk herstel


Het VBO benadrukt dat het herstel trager en geleidelijker zal verlopen dan in een klassiek recessie net omdat een bankencrisis aan de oorsprong ligt van de huidige globale recessie. Dat wordt ook bevestigd in de peiling. Volgens de sectoren bestaat er een kans van meer dan 50 procent dat het herstel van de economische activiteit een U-vorm en niet de klassieke V-vorm zal kennen. Op basis van de resultaten van de peiling verwacht het VBO toch een groei van de Belgische economie van 0,2 procent in 2010.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen