< Terug naar overzicht

Sectoraal overleg gaat nog altijd vooral over traditionele onderwerpen

Het interprofessionele akkoord 2017-2018 werd de voorbije twee jaar vertaald in sectorale cao’s. Een analyse van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg leert dat de klassieke thema’s zoals loon- en arbeidsvoorwaarden de belangrijkste onderwerpen blijven.

Een groot deel van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector wordt vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Die cao’s komen op drie niveaus tot stand: in de Nationale Arbeidsraad, op sectoraal niveau (in de 170 paritaire comités of subcomités) en op ondernemingsvlak. Het zwaartepunt van het overleg over loon- en arbeidsvoorwaarden bevindt zich sinds vele jaren in de sectoren. Op die manier kunnen werkgevers en werknemers gelijkaardige minimale arbeidsvoorwaarden afspreken die in alle ondernemingen van de sector moeten nageleefd worden.

Ondanks de stijging van het aantal ondernemings-cao’s is er geen daling van het volume sectorale cao’s. Voor het eerst in meer dan 10 jaar werden er, in het eerste jaar van de onderhandelingsperiode, 1693 sectorale cao’s afgesloten. Dit is het hoogste aantal ooit.

Kijkend naar de interprofessionele onderhandelingsperiode 2017-2018 (tot maart 2018), blijkt dat:

  • er nooit tevoren meer sectorale cao’s werden gesloten dan in de huidige tweejaarlijkse onderhandelingsperiode
  • qua thema’s het sectoraal sociaal overleg vooral betrekking heeft op de traditionele onderwerpen (loon- en arbeidsvoorwaarden) en dat nieuwe thema’s niet zo gauw het voorwerp vormen van inhoudelijk nieuwe cao’s
  • het vooral de regering is die nieuwe thema’s en onderwerpen lanceert via allerlei wetten en reglementen en dat de sociale partners, binnen het wettelijk kader van deze nieuwe thema’s, gevraagd worden een rol te spelen in door de regering bepaalde maatregelen.

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen