< Terug naar overzicht

Schoon volk kost geld

Schoonheid zit van binnen. Toch vindt één van uw werknemers zijn neus veel te groot. Hij wenst plastische chirurgie toe te passen. Hij brengt een bezoek aan een plastisch chirurg en gaat door met de operatie. Hierdoor zal hij meer dan twee weken afwezig zijn van het werk. Dient u gedurende deze periode gewaarborgd loon te betalen?

U bent als werkgever gewaarborgd loon verschuldigd in geval van ziekte. De werknemer moet zich in de onmogelijkheid bevinden om zijn werk te verrichten wegens ziekte of ongeval.


De begrippen ziekte of ongeval duiden erop dat de bedoelde onmogelijkheid een medische aangelegenheid is. Deze kan zowel van lichamelijke als van geestelijke aard zijn. Verder worden de begrippen ziekte en ongeval ruim geïnterpreteerd.


Zo hoeft de arbeidsongeschiktheid niet te wijten te zijn aan een overmachtsituatie. Ook een werknemer die zich vrijwillig laat opereren, kan arbeidsongeschikt zijn (Cassatie, 12 maart 1984, RW, 1983-84, 2539). In dit arrest was het Hof van mening dat ‘ziekte’ ook het gevolg kon zijn van een heelkundige behandeling. Ook al had de werknemer deze heelkundige behandeling laten uitvoeren om een andere reden dan het herstel of het behoud van zijn gezondheid. Ook al was de werknemer voor de ingreep niet ziek, de ingreep zelf kan problemen met zich meebrengen en kan leiden tot een ‘ziekelijke toestand’.


Het feit dat de betrokken werknemer dus zelf (uit vrije wil) beslist om zijn neus te corrigeren, betekent daarvoor niet dat hij niet arbeidsongeschikt zal zijn en hij geen aanspraak kan maken op gewaarborgd loon.


Hierop is slechts één uitzondering. Zo zal de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd zijn, als hij kan aantonen dat de werknemer een zware fout heeft begaan. Dat zal natuurlijk niet eenvoudig zijn om dit aan te tonen. Het uitvoeren van een chirurgische ingreep zal moeilijk als zware fout aanzien kunnen worden.


Wat kan je dan als werkgever nog inbrengen? Niet veel… Volgens geldende rechtspraak moet de werknemer wel zijn werkgever zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Die kan dan gedurende de afwezigheidsperiode voor vervanging zorgen. Een goede werknemer zal er trouwens voor zorgen dat hij voor een niet-dringende ingreep de operatie zo plant, dat het aantal arbeidsdagen die verloren gaan, tot een minimum beperkt blijft.


Of uw werknemer nu voor een paar dagen, dan wel voor een paar weken wegblijft, u als werkgever zal gewaarborgd loon moeten betalen, terwijl uw werknemer verder zijn schoonheidsideaal nastreeft.


Katia Deknop (Acerta Legal Consult)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen