< Terug naar overzicht

Schoolverlaters zijn niet goed voorbereid op de arbeidsmarkt

Slechts één op de drie schoolverlaters vindt dat hij goed voorbereid is op de arbeidsmarkt.

Dat blijkt uit onderzoek van Insites Consulting in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team bij 616 werknemers en 200 werkgevers. De studie peilde naar de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, opleiding, en de kansen om werk te vinden en te houden.

De kansen van schoolverlaters liggen in vergelijking met andere werknemers 25% lager op de arbeidsmarkt. Zo'n 60% van de schoolverlaters en werknemers zegt dat het huidige onderwijs geen goede voorbereiding is op de arbeidsmarkt.

Ook 70% van de werkgevers zegt dat schoolverlaters niet goed voorbereid zijn. Het opleidingsniveau is te laag en onaangepast aan wat de bedrijven nodig hebben, oordelen zowel werknemers (30%) als werkgevers (50%).

Het onderwijs moet zowel voor werkgevers als werknemers meer praktijkgericht zijn. Er moet meer ruimte komen voor praktijkstages, technische opleidingen moeten meer gepromoot worden, en schoolverlaters moeten op school voorbereid worden op solliciteren en werk vinden.

Anderzijds moeten bedrijven ook meer inspanningen doen. Slechts één op de drie bedrijven zegt het voorbije jaar meer kansen te hebben gecreëerd voor pas afgestudeerden of bood meer stages aan voor studenten.

Weinig aandacht voor opleiding
Hoewel ruim de helft van de werknemers en werkgevers vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in opleiding en begeleiding, gebeurt dit nog te weinig volgens twee derde van de bevraagde werknemers. Meer dan de helft van de werkgevers zegt wel voldoende opleidingskansen te bieden, maar wijst ook op de verantwoordelijkheid van de werknemers zelf. De helft van de werkgevers zegt dat werknemers zelf meer initiatief moeten nemen voor extra opleidingen.

Amper een kwart van de werknemers vindt dat hun management voldoende investeert in coaching, loopbaanbegeleiding en kennisoverdracht op de werkvloer. Werkgevers zijn het daar niet mee eens. Ruim de helft zegt daar wel voldoende in te investeren.

Inzetbaarheid
Meer dan de helft van de bevraagde werknemers vindt dat ze niet gemakkelijk inzetbaar zijn voor een andere job. Tevens hebben ze geen duidelijk beeld over hun professionele toekomst en dat zowel op het vlak van de carrière, als bij het bedrijf waar ze nu werken.

Eén op de vijf denkt dat zijn huidige job binnen vijf jaar niet meer bestaat door automatisering. Anderzijds trekt slechts 30% hieruit de conclusie dat men zich zal moeten herscholen. Al zegt 75% van de werknemers dat 'levenslang leren' de beste garantie biedt om werk te houden.

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen