< Terug naar overzicht

Schaarste op Vlaamse arbeidsmarkt volop voelbaar

Het gemiddeld aantal kandidaten per vacature is in Vlaanderen gedaald tot vijf. Voor hooggeschoolde beroepen zijn er amper drie kandidaten per vacature.

De diepe crisis is nog maar net achter de rug, maar de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt laat zich al opnieuw duidelijk voelen. Dat blijkt uit berekeningen door Wim Herremans, vorser bij het Steunpunt Werk en Sociale Economie, uit Leuven.

Van de forse terugval die de Vlaamse vacaturemarkt kende in 2008 en 2009 is niet veel meer te merken. Met 41.000 vacatures in 2010 is het verlies grotendeels gerecupereerd tot het niveau van 2007.

“Opvallend is echter dat werkgevers vooral zoeken naar kandidaten met relevante werkervaring, terwijl het aantal vacatures zonder ervaringsvereisten zelfs verder daalde”, zegt Herremans. Door de vergrijzing echter wordt de groep van oudere werknemers die de arbeidsmarkt verlaat steeds groter. Daarnaast leveren bepaalde studierichtingen te weinig schoolverlaters af om aan de arbeidsvraag te voldoen.

In 2008 waren er gemiddeld 3,7 niet-werkende werkzoekenden per openstaande vacature. Nooit eerder was de globale arbeidskrapte zo nijpend. De crisis zorgde wel voor enige ontspanning, maar het effect bleef al bij al beperkt. Sinds vorig jaar is het aantal kandidaten per vacature opnieuw gedaald, van 5,6 in 2009 naar 5 in 2010.

Ingenieurs


Voor hogergeschoolde profielen is de krapte nog accuter, met minder dan drie niet-werkende werkzoekenden per vacature. In 2008 waren er dan nog minder: twee per vacature.

De lijst met knelpuntberoepen wordt hierdoor almaar langer. Een knelpuntvacature staat minimaal drie maanden open of wordt bij gebrek aan kandidaten zelfs geannuleerd. Volgens Herremans voldoet een vijfde van alle vacatures aan deze omschrijving.

Ingenieurs staan al geruime tijd met stip op nummer een van de knelpuntenberoepenlijst. Maar liefst 45,5 procent van het totale aantal vacatures voor ingenieurs is bij de knelpunten ondergebracht. Vooral de geringe uitstroom van ingenieurs uit het onderwijs is hiervan de oorzaak.

De top drie bestaat verder uit ‘vertegenwoordigers’ en ‘elektriciens’.

Bron: Steunpunt WSE

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen