< Terug naar overzicht

Samenwerkingsakkoord VDAB en Stad Gent

Voor de derde legislatuur op rij sluiten VDAB Oost-Vlaanderen en Stad Gent een samenwerkingsakkoord. In de overeenkomst staan zowel de grote actielijnen als concrete projecten beschreven, op maat van de noden en de kansen van de Gentse arbeidsmarkt.

Voor de derde legislatuur op rij sluiten VDAB Oost-Vlaanderen en Stad Gent een samenwerkingsakkoord. In de overeenkomst staan zowel de grote actielijnen als concrete projecten beschreven, op maat van de noden en de kansen van de Gentse arbeidsmarkt.

In de overeenkomst zijn de krijtlijnen en prioriteiten van de samenwerking vastgelegd. De VDAB en Stad Gent zetten zich in om vacatures sneller en gerichter in te vullen, elk talent in Gent te activeren en de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt en levenslang leren te faciliteren. Dit doen ze door concrete acties te ondernemen.

Het samenwerkingsakkoord is opgesteld voor de uitbraak van het coronavirus. Om de impact van de coronacrisis het hoofd te bieden, voegden de VDAB en Stad en OCMW Gent een addendum toe aan het oorspronkelijke samenwerkingsakkoord. Zo willen de partners inzetten op het relanceplan van de stad voor het luik Werk.
Freddy Van Malderen, directeur VDAB Oost-Vlaanderen, legt uit: “Als regisseur is de VDAB verantwoordelijk voor de uitvoering van het Vlaams arbeidsmarktbeleid. In een grootstad als Gent hebben we daar heel sterke partners en een stevige verankering met het lokaal bestuur voor nodig. Op het stedelijk niveau moet het beleid operationeel gemaakt worden met impact op de werkloosheidsstatistieken. Alleen samen zijn we sterk in werk.”

“Waar het Gentse en het Vlaamse beleid elkaar raken, daar bundelen we de krachten. Zeker nu is dat belangrijk, met onder meer extra inspanningen voor schoolverlaters en tijdelijk werklozen. We werken samen voor meer impact, voor goede en duurzame jobs”, zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale Economie.

Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en Armoedebestrijding voegt toe: "De coronacrisis raakt wie kwetsbaar is het hardst. De Stad Gent en VDAB willen nog meer oog hebben voor wie de kracht of de skills mist om werk te vinden. Een belangrijk instrument daarvoor is Jobteam Gent. Daarnaast levert de stad onder meer extra inspanningen om de digitale kloof te dichten en creëren we extra jobs in de sociale economie."

Stad Gent, OCMW Gent en VDAB Oost-Vlaanderen hebben een rijke traditie van samenwerking. In 2008 werd voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen deze partners om het stedelijk welzijns-, onderwijs-, arbeidsmarktbeleid op elkaar af te stemmen met het oog op een inclusief en coherent stedelijk werkgelegenheidsbeleid. De overeenkomst gold voor de legislatuurperiode 2008-2012. Daar leerden de deelnemers de reguliere werking beter op elkaar af te stemmen, rekening houdend met de wettelijke opdrachten van de anderen. In de tweede overeenkomst (2014-2018) versterkten de partijen het principe van co-regie en lag de nadruk op de noodzaak van een geïntegreerde benadering. In 2019 verliep de samenwerking door volgens de geest van die overeenkomst.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen