< Terug naar overzicht

Ruim 1 op de 4 volwassenen neemt deel aan vorming

38 procent van de volwassenen nam in 2011 deel aan een of andere vorm van formeel of niet-formeel leren. Een percentage dat heel wat lager ligt dan in de Scandinavische landen en in onze buurlanden.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van de Enquête Volwasseneneducatie (Adult Education Survey (AES)) van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie). Deze enquête peilde naar de opleidingsinspanningen van volwassenen tussen 25 en 64 jaar met betrekking tot het referentiejaar 2011.

De enquête maakt een onderscheid tussen formeel en niet-formeel leren. Formeel leren verwijst naar een opleiding die resulteert in het behalen van een officieel erkend diploma of certificaat. Niet-formeel leren verwijst naar leren op de werkplek of tijdens de vrije tijd. Een attest of certificaat wordt niet noodzakelijk beoogd.

Formeel leren


7,4 procent van de 25- tot 64 jarigen nam in 2011 deel aan formeel leren. Vrouwen (7,7 procent) en jongvolwassenen zijn hier oververtegenwoordigd. Niettemin volgt 3,6 procent van de 55-plussers een opleiding dat leidt tot een diploma.

Ook het opleidingsniveau en socio-economische status bepalen de participatiegraad aan formeel leren. Hoogopgeleiden (11,4 procent) nemen meer deel aan formeel leren dan laagopgeleiden (3,9 procent).

Niet-formeel leren


Een derde (33 procent) van de volwassenen nemen deel aan niet-formeel leren. Vooral jonge vrouwen tussen 25 en 34 jaar zijn actief op dit terrein (45,7 porcent). 57 procent van de hoogopgeleiden participeert aan niet-formeel leren, terwijl de meer kwetsbare groepen zoals laaggeschoolden, inactieven en werklozen het minst participeren.

Cursussen en (beroeps)opleidingen zijn het meest populair (20 procent), daarna volgen workshops en seminaries (14;5 procent) en on-the-job-training (12,1 procent). Het aandeel privélessen is zeer miniem (1,5 procent).

Meer dan een kwart (27 procent) van de volwassenen doet aan zelfstudie. Dit wil zeggen het leren is doelbewust en gepland, maar wordt niet georganiseerd door een instelling. Mannen (28,5 procent) leren iets meer dan vrouwen (25,7 procent) op zelfstandige basis. Laaggeschoolden zijn het minst vertrouwd met deze vorm van informeel leren (14,7 procent).

Europa


Wat het formeel leren betreft, scoort België veel beter dan het Europees gemiddelde van 4,9 procent, maar Nederland doet het nog heel wat beter (12,3 procent). wat niet-formeel leren betreft, hinkt België met 33,1 procent achterop. Het Europees gemiddelde bedraagt 38,4 procent en onze buurlanden presteren beter. In Nederland neemt meer dan de helft van de volwassenen (54,8 procent) deel aan een of andere vorm van niet-formeel leren. In Frankrijk is dat 49,1 procent en in Duitsland 48,4 procent.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen