< Terug naar overzicht

RSZ past kleding- en maaltijdkosten aan

De RSZ heeft zijn instructies voor het eerste kwartaal 2016 bekendgemaakt. In de tabel van de forfaitaire kosten eigen aan de werkgever werd het bedrag van de kleding- en maaltijdkosten (voor niet-sedentaire werknemers) aangepast.

De bedragen die een terugbetaling zijn van kosten die ten laste van de werkgever vallen, zijn uit het loonbegrip uitgesloten. Het gaat hier uitsluitend om kosten die ten laste van de werkgever vallen, die met andere woorden veroorzaakt worden door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld verplaatsingskosten, telefoonkosten,...). De werkgever moet aan de hand van bewijsstukken de juistheid van de kostenraming kunnen aantonen.

Terugbetaling van forfaitaire kosten

De RSZ staat de terugbetaling op forfaitaire basis alleen toe indien de werkgever kan aantonen dat het in feite onmogelijk is om het bedrag van de werkelijke kosten te bepalen, of wanneer zijn raming of zijn terugbetaling praktische problemen geeft, te wijten aan problemen van bewijs of het houden van een administratie of boekhouding die buiten proportie is in verhouding tot de terug te betalen bedragen. Men moet dan ook aantonen dat de forfaitaire vergoeding overeenstemt met de werkelijke uitgaven.

De richtlijnen

De RSZ heeft in zijn instructies een lijst van de verschillende posten gepubliceerd waarvoor de RSZ een forfaitaire raming aanvaardt, en ook de bedragen en de voorwaarden waarin zij mogen worden toegepast.

De RSZ herinnert eraan dat het moet gaan om forfaits die geacht worden werkelijk gemaakte kosten te dekken. Op vraag van de RSZ zal de werkgever dus zijn systeem van kostenvergoeding moeten kunnen motiveren door, indien gevraagd, geschreven documenten zoals het arbeidsreglement, dienstnota's of bijlagen aan de arbeidsovereenkomst voor te leggen en aan te tonen dat wanneer hij één van de in de tabel opgenomen forfaits toekent, het om een werknemer gaat voor wie de erdoor beoogde kosten plausibel is in het raam van zijn functieomschrijving en werkomstandigheden.

De bedragen in de tabel zijn maximumbedragen. Indien de werkgever van oordeel is dat de kosten die de werknemers maken groter zijn dan deze forfaitaire bedragen, mag hij uiteraard de werkelijke kosten bewijzen. In dat geval moet hij de realiteit van de kosten aantonen voor het geheel van de kosten voor een post. Voor eenzelfde type kosten mag men immers niet de beide systemen, reële kosten en forfait, samen gebruiken.

In geen enkel geval mogen de door de werknemers gemaakte kosten dubbel terugbetaald worden. De RSZ aanvaardt het gebruik van de onderstaande forfaits dan ook alleen maar op voorwaarde dat dezelfde kosten niet ook op een andere manier terugbetaald worden.

Bewijslast bij werkgever

In geval van betwisting zal het voortaan de werkgever zijn die de echtheid van deze kosten moet aantonen aan de hand van bewijsstukken of elk ander bewijsmiddel (met uitzondering van de eed).

Tabel

In de tabel hieronder vindt u de bedragen die op dit ogenblik van toepassing zijn, in het bijzonder de kledijkosten en de maaltijdkosten voor niet-sedentaire werknemers:

  • Baankosten voor niet-sedentaire werknemers (maaltijd): 7 euro per dag (voorafgaand: 6 euro).
  • Werkkleding (aankoop): 1,65 euro per dag (voorafgaand: 1,64 euro).
  • Werkkleding (onderhoud): 1,65 euro per dag (voorafgaand: 1,64 euro).
  • Kleding van de werknemer (onderhoud en slijtage): 0,83 euro per dag (voorafgaand: 0,82 euro).

Bron: Group S (groups.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen