< Terug naar overzicht

Robotisering: 1 op de 4 verwacht interessanter werk

68% van de werknemers zegt in de organisatie waar ze werken op korte termijn geen jobverlies te zien als gevolg van de robotisering. 1 op de 4 verwacht dat de digitalisering en robotisering het werk interessanter zal maken. 1 op de 6 verwacht jobverlies binnen 5 jaar. In het algemeen menen 6 op de 10 van de ondervraagde Belgen de komende 5 jaar nog even goed te zullen presteren als vandaag.

68% van de werknemers heeft nog geen jobs zien verdwijnen door de opkomst van robots en computers. Het kan verklaren waarom de Belg positief naar de toekomst kijkt: In het algemeen is 60% er voor zichzelf van overtuigd de komende 5 jaar “nog even goed te zullen presteren als vandaag”. 58% is zelf heel zeker nog even goed in de huidige job te zullen passen. Een minderheid van 8% vreest op korte termijn wel voor de eigen job als gevolg van de digitalisering en robotisering. En 16% van de respondenten vermoedt dat haar of zijn job in de komende 5 jaar zal verdwijnen als gevolg van de digitalisering en robotisering. Werknemers achten de impact van robotisering en digitalisering op hun job nog eerder beperkt.

De meerderheid van de werkgevers ziet over een periode van 5 jaar een veel belangrijker impact van de invoering van nieuwe technologieën op de beschikbare jobs. Vorig jaar bleek immers uit Acerta’s bevraging onder 469 CEO’s en directieleden van kleine, middelgrote en grote bedrijven, dat nagenoeg 50% van hen een jobverlies verwachtten van 5 à 10% als gevolg van de nieuwe technologieën. Daartegenover moet gesteld dat 79% van de werkgevers verwacht binnen de 5 jaar op zoek te zullen moeten naar nieuwe medewerkers. Zij zagen productietoename als een van de oorzaken, maar ook de vraag naar nieuwe specifieke competenties zou rekrutering nodig maken.

Robotisering maakt jobs interessanter, maar stressvoller

Ook al ziet 68% van de werknemers nog geen jobs verdwijnen, toch zien ze ook een negatieve impact van robotisering op hun loopbaan. De vrees voor meer stress als gevolg van de robotisering is de belangrijkste: 34% voorziet een negatieve stressimpact op korte termijn, 39% verwacht die tussen dit en 5 jaar. Over de inhoud van de job zijn er minder negatieve reacties: 29% verwacht dat robotisering de job juist interessanter zal maken. Anderzijds vreest ook 25% dat hun job minder interessant wordt door de groeiende impact van robots en computers. 

Chris Wuytens, Managing Director van Acerta Consult: “Niemand gaat ervan uit dat het ‘business as usual’ is. Niemand ontkent dat jobs en de arbeidsmarkt veranderen. En zoals altijd met veranderingen heb je verschillende reacties. Onder werknemers zijn de reacties eerder afwachtend positief. Dat kan het gevolg zijn van het positief economisch klimaat. Als er moet worden gereageerd, verwachten werknemers dat de reactie vooral van de werkgever zal (moeten) komen. ”

63% Belgen legt initiatief voor opleidingen bij werkgever, maar 52% wil ook zelf investeren

59% van de bevraagde werknemers realiseert zich dat ze nieuwe kennis en vaardigheden zullen moeten verwerven om mee te draaien in de gedigitaliseerde arbeidsmarkt.  

Werknemers verwachten zeer zeker dat hun werkgever hiertoe de nodige initiatieven zal nemen en  zich zal bekommeren om hun opleiding. 63% meent dat hun werkgever hen de nodige opleidingen zal aanbieden om mee te kunnen in de gedigitaliseerde wereld. 52% van de bevraagde werknemers denkt dat het daarnaast nodig zal zijn om ook zelf te investeren in opleidingen om mee te zijn met de robotisering en digitalisering.  

Chris Wuytens: ”In deze snel evoluerende arbeidsmarkt, waar functies vandaag al een beperkte houdbaarheidsdatum hebben en werkgevers te kampen hebben met toenemende arbeidskrapte, wil ik werkgevers vooral aansporen om in eigen organisatie te kijken naar potentieel en opleidingen te voorzien voor medewerkers om zich om te scholen. Voorgaand onderzoek toont aan dat medewerkers waarin geïnvesteerd wordt, ook langer werken. Bovendien is opleiding een belangrijke voorwaarde om talent te kunnen blijven kneden. Hierbij komt het initiatief in een ideale wereld ook van de werknemer. Een constante bijscholing, op initiatief van beide partijen, zal een noodzaak zijn om mee te kunnen in de nieuwe arbeidswereld.”

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen