< Terug naar overzicht

Reorganisatie? Zet in op leren

Herstructureringen zorgen traditioneel voor heel wat stress en een afname van de productiviteit bij de medewerkers. Hoe kan men deze negatieve gevolgen onder controle houden?

Irina Nikolova behandelde deze vraag in haar proefschrift ‘Professional Learning and Occupational Well-Being in Times of Job Restructuring: Towards a better understanding of concepts and relationships’ aan de Open Universiteit in Heerlen. Ze onderzocht de relaties tussen professioneel leren en welzijn op het werk in tijden van herstructurering én kwam tot de conclusie dat men die nadelige gevolgen van een reorganisatie onder controle kan houden door werknemers voldoende mogelijkheden te geven om te leren door te reflecteren en te experimenteren op het werk.

Leren als hulpmiddel

“Veranderingen in dagelijkse werkactiviteiten en -routines kunnen voor werknemers een stimulans zijn om te leren. Tegelijkertijd kunnen ze ook stress veroorzaken. In tijden van veranderingen kunnen medewerkers onzeker worden over de inhoud van hun toekomstige job. Ze kunnen bijvoorbeeld vrezen dat ze bepaalde waardevolle aspecten van hun werk kwijtraken. Het is ook mogelijk dat ze hun capaciteiten om efficiënt hun job uit te voeren, in vraag beginnen te stellen”, vertelt Nikolova.

Een herstructurering heeft dus twee gevolgen: het kan een stimulans zijn om te leren, maar het kan ook zorgen voor emotionele uitputting en dus voor een lagere productiviteit. Deze negatieve effecten komen echter minder vaak voor wanneer de onderneming haar werknemers aanmoedigt om te leren door te reflecteren en experimenteren.

Naar een 'appreciërend' leerklimaat

Nikolova benadrukt de rol van de werkgever die moet zorgen voor een faciliterend en 'appreciërend' leerklimaat, zeker in tijden van herstructurering. Dat wil zeggen dat de werkgever ondersteuning biedt én waardering toont wanneer medewerkers zich bijscholen. Het leren op het werk en de ondersteuning daarvan maakt werknemers namelijk weerbaarder en beter bestand tegen negatieve effecten die eventuele herstructureringen kunnen uitlokken.

Bron: Open Universiteit (ou.nl) en HRbase (hrbase.nl)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen