< Terug naar overzicht

Regering werkt Banenpact voort uit‏

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft namens de Vlaamse regering een inhoudelijk antwoord geformuleerd op het akkoord dat de sociale partners afgelopen woensdag bereikten rond een aantal onderdelen van het Banenpact. De regering zet het werk voort en zal op gepaste tijden terugkoppelen naar de sociale partners.

In het Vlaams Regeerakkoord werd afgesproken om samen met de Vlaamse sociale partners een Banenpact te sluiten, onder andere rond de bevoegdheden die in het kader van de zesde staatshervorming naar Vlaanderen overgeheveld werden. Het Banenpact omvat drie hoofdstukken: de RSZ-kortingen rond drie doelgroepen, het kwalitatieve luik rond werkervaring en opleidingsstimulansen, en het duaal leren en werken.

Afgelopen woensdag bereikten de sociale partners een akkoord rond enkele onderdelen van dat Banenpact. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters lichtte de Vlaamse sociale partners nu in over hoe de Vlaamse regering met het akkoord zal omgaan.

Doelgroepenkorting

De Vlaamse regering werkt voort aan een decreet over de vereenvoudiging van de doelgroepenkorting voor drie groepen: jongeren, 55-plussers en arbeidsgehandicapten. In hun akkoord van woensdag bevestigen de sociale partners hun steun voor die keuze. Ze werkten ook een aantal voorstellen uit, onder andere over de loongrens voor jongeren. De sociale partners willen dat die hoog genoeg is, zodat meer sectoren van de kortingen kunnen genieten.

Vlaams minister Muyters: “De voorstellen van de sociale partners passen allemaal binnen het decreet dat vandaag voor advies bij de Raad van State ligt, we moeten daar geen wijzigingen aan doorvoeren. In de uitvoeringsbesluiten die volgen, zullen we rekening houden met de voorstellen die gedaan zijn. Maar ik heb de sociale partners ook duidelijk gemaakt dat ik niet méér geld ter beschikking heb. Wat we aan de ene kant omhoog doen, zullen we dus evident op een andere plaats moeten inkorten. De sociale partners toonden hun begrip voor de budgettaire marge waarbinnen we moeten werken.”

Werkervaring

De Vlaamse sociale partners bereikten ook een aantal deelakkoorden over de kwalitatieve maatregelen om werkzoekenden te versterken op de arbeidsmarkt en de kansen van langdurig werkzoekenden te vergroten.

Vlaams minister Muyters: “De sociale partners benadrukken dat ook zij in de eerste plaats de focus willen leggen op werkervaring voor langdurig werkzoekenden in een zo eenvoudig mogelijk en transparant systeem. Als sluitstuk van die werkervaring vragen ze binnen het kwalitatieve kader ook een aanwervingsstimulans voor de werkgever. We hebben afgesproken dat ik dit meeneem in de uitwerking van mijn conceptnota over tijdelijke werkervaring. In de komende weken zal ik die op de regering brengen en nadien opnieuw met hen bespreken.”

Stimulansen voor opleiding

Voor het onderdeel opleidingsstimulansen voor werkenden werd dan weer afgesproken dat er op korte termijn een gezamenlijke startvergadering komt om een aantal problemen en knelpunten te inventariseren. Daar zullen dan ook afspraken gemaakt worden over de verdere aanpak.

Philippe Muyters toonde zich tevreden over het Vlaams sociaal overleg: de sociale partners hebben een aantal goede en evenwichtige aanzetten gegeven voor de verdere uitwerking van het Banenpact. Bovendien meent de minister dat de Vlaamse sociale partners met hun akkoord van afgelopen woensdag nogmaals hun expliciete steun aan zijn beleid geven.

Bron: persbericht Vlaams minister van Werk Philippe Muyters


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen