< Terug naar overzicht

Regering en vakbonden zetten diversiteitsbeleid verder

De Vlaamse regering heeft zich geëngageerd om het huidige diversiteitsbeleid ook na de verkiezingen verder te zetten. Met de vakbonden is de afspraak gemaakt om gesprekken te starten over een diversiteitsbeleid in 1800 Vlaamse bedrijven.

In een speech vorige week benadrukte Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke het belang van een goed diversiteitsbeleid in ondernemingen: “Het is van het grootste belang dat we blijven inzetten op diversiteitsbeleid en ook in deze tijden van economische crisis de werkgevers blijven overtuigen om ook de werkzoekenden uit kansengroepen kansen te blijven geven. De tewerkstelling van groepen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt moet ondersteund worden via zogenaamde doelgroepkortingen. Of dit nu federaal of Vlaams wordt georganiseerd is minder belangrijk. Essentieel is dat het gebeurt.”

Tewerkstellingspremie vijftigplus


Vandenbroucke wijst op de effectiviteit van de Vlaamse tewerkstellingspremie vijftigplus. “Sinds het invoeren van de premie werden 7561 premies toegekend. Concreet betekent dit dat bijna 7500 werkzoekende vijftigplussers aan de slag zijn gegaan in een duurzame job. De clichés dat er voor vijftigplussers geen jobs zijn of dat werkzoekende vijftigplussers een ‘hopeloze’ groep is, worden ontkracht. We zien trouwens dat de economische terugval geen negatief effect heeft op het aantal aanvragen voor de premie. In het eerste kwartaal van 2009 steeg het aantal aanvragen voor de tewerkstellingspremie zelfs met 19,6 procent ten aanzien van het eerste kwartaal 2008.”

Ondersteuningsplanning


Ook de vorig jaar fors verhoogde en hervormde Vlaams Ondersteuningspremie (VOP) om de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap te stimuleren, boekt goede resultaten. In het eerste kwartaal van 2009 waren er 6711 goedgekeurde dossiers (goed voor 6494 mensen), waaronder 999 nieuwe aanvragen.
Het merendeel van de premies gaat naar werkgevers in de privé: 6329 dossiers. In 109 dossiers was de uitzendsector de werkgever. Voor 59 dossiers vroegen lokale besturen een VOP aan en in 207 dossiers waren scholen de aanvrager. Er zijn zeven dossiers voor zelfstandigen goedgekeurd.
“Vooral die laatste drie groepen zijn interessant, omdat hier voordien niet de mogelijkheid bestond om een premie aan te vragen”, zegt de minister. “Dat ze dat nu wel doen, is bijzonder positief. Een opsteker.”

Diversiteitsprojecten verlengd


Vandenbroucke geeft ook aan dat alle regeringspartners ervan overtuigd zijn de structurele projecten waaronder Jobkanaal, de diversiteitsconsulenten van de vakbonden, de activeringsconsulenten van Work Up en het Steunpunt Handicap en Werk voor drie jaar te verlengen.
Samen met het instrument diversiteisplannen en de regionale projectonwikkelaars vormen deze initiatieven ook de komende jaren de basis van het beleid evenredige arbeidsdeelname, verkiezingen of niet.
De minister gaf nog twee bouwstenen mee:

 • 1. De Jobkanaalpartners (Unizo, Voka, Verso en VKW) hebben zich geëngageerd om opnieuw te gaan voor jaarlijks 5000 aanwervingen van allochtonen, personen met een handicap of vijftigplussers. Ze geven dus aan te geloven in het feit dat er nog aanwervingen zullen zijn en engageren zich ook de talenten van kansengroepen te erkennen.


 • 2. De vakbonden hebben zich geëngageerd om tegen het einde van de nieuwe protocolperiode (februari 2012) in 1800 ondernemingen besprekingen te voeren over het starten van een diversiteitsbeleid. Dit zal gebeuren in ondernemingen met geëigende overlegorganen (bijvoorbeeld een ondernemingsraad of comité).
  Vandenbroucke: “Wanneer we erin slagen om in 1800 vrij grote ondernemingen het debat over diversiteit te openen, betekent dit, rekening houdend met het gegeven dat er in Vlaanderen ongeveer 1800 ondernemingen met ondernemingsraad zijn en ongeveer 3000 ondernemingen met een comité, dat we tegen 2012 voldoende kritische massa bereikt hebben voor een duurzame verankering van het diversiteitsbeleid in Vlaanderen.”
 • Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen