< Terug naar overzicht

Regering bespaart in betaald educatief verlof

Om budgettaire redenen wil de federale overheid het stelsel van het betaald educatief verlof, dat slachtoffer is geworden van zijn eigen succes, uit het financiële slop trekken.

Het huidige stelsel van betaald educatief verlof (BEV) is meer dan 20 jaar geleden in het leven geroepen met als doel werknemers de kans te bieden hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen via bijscholing. Vandaag kampt het echter met heel wat inefficiënties en beantwoordt het niet meer volledig aan de noden.


Het huidige systeem van betaald educatief verlof wordt voor de helft door de werkgevers (via een bijdrage van 0,04% op de brutolonen) en voor de andere helft via een staatstoelage gefinancierd. Het systeem kampt echter met een structureel financieringstekort dat dit jaar tot ongeveer 75 miljoen euro zou kunnen oplopen.


De federale regering besliste dan ook tot zware besparingen door te snoeien in het jaarlijkse urenkrediet per werknemer. Vanaf 1 september zou elke werknemer voor om het even welke opleiding minder uren krediet krijgen. Voor de beroepsopleidingen die samenvallen met de werkuren wordt het krediet herleid van 180 naar 105 uren, voor de andere beroepsopleidingen van 120 naar 100 uren. Voor algemene opleidingen blijft het maximale aantal uren behouden, maar wordt er verminderd van 120 uren naar 85 voor vorming tijdens de werktijd. Voor de universitaire en gelijkgestelde opleidingen loopt het krediet terug van 180 naar 120 uren.


In een gemeenschappelijk persbericht reageren ABVV en ACV fel tegen de “sluikse besparing” van de federale regering. Beide vakbonden zijn niet te spreken over de werkwijze van de regering, die zonder enige “externe communicatie” deze besparing tracht door te voeren. Ook inhoudelijk zijn de bonden het niet eens met de regering. Volgens hen staat de maatregel haaks op de Europese, federale en regionale doelstellingen om de deelname van volwassenen aan onderwijs en opleiding te verhogen en komt het opkwalificeren van de beroepsbevolking en de sociale promotie voor kansengroepen in het gedrang. Bovendien dreigen de aangekondigde besparingen de deelname van de zwakste groepen aan ‘levenslang leren’ te bemoeilijken en beschikken de centra voor volwasseneneducatie niet over de nodige tijd om zich nu nog aan te passen. De bonden vragen dan ook het intrekken van deze “onbegrijpelijke en onverdedigbare” besparingsmaatregelen van de overheid.


Het valt nog af te wachten of het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) tevreden is met deze hervorming. Begin juli sprak het VBO zich nog uit voor “een fundamentele hervorming in plaats van eens te meer wat te morrelen in de marge”. Het VBO wil vooral op zoek gaan naar “efficiëntere opleidingsinstrumenten die de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verhogen door bijvoorbeeld meer te focussen op knelpuntberoepen en op vorming die werknemers effectief helpt bij het zoeken naar een nieuwe job”.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen