< Terug naar overzicht

Recordaantal stakingsdagen in België

In de eerste jaarhelft van 2012 waren er in totaal 290.442 stakingsdagen in België. Dit is een stijging met 21 procent ten opzichte van de periode januari-juni 2011.

Dat blijkt uit een studie van het Centre de recherche et d’information socio-politique (Crisp). Nog nooit werden er in de eerste jaarhelft zoveel stakingsdagen geteld sinds de start van de telling volgens de huidige methode in 1991. Volgens de huidige methode telt elke werknemer die een dag staakt als een stakingsdag.

In de eerste zes maanden van 2012 is er meer gestaakt dan in heel 2010. Vooral de algemene staking van 30 januari 2012 tegen de hervormingen van de regering-Di Rupo is verantwoordelijk voor de stijging. Al merkt het studiecentrum op dat de algemene stakingen van 1993, tegen het Globaal Plan van de regering Dehaene, en van 2005, tegen het Generatiepact, nog meer stakers telden.

Maar ook de economische crisis die leidt tot faillissementen en bedrijfssluitingen verklaren de stijging van het aantal stakingsdagen.

Over een periode van tien jaar is er evenwel een daling ten opzichte van het voorgaande decennium. De onderzoekers merken bovendien op dat veel stakingen zijn kunnen vermeden worden. Het aantal stakingsaanzeggingen is immers veel hoger dan het aantal effectieve stakingen.

Uit de studie blijkt verder dat stakingen vooral gebruikt worden om een impasse in het sociaal overleg te deblokkeren en om druk uit te oefenen op de sociale partners en de overheid.

Profiel van een staker


Uit een analyse van de stakingen van de voorbije tien jaar blijkt dat de gemiddelde staker een mannelijke arbeider is, werkzaam in de metaal- of transportsector.

Mannen tekenen voor 96 stakingsdagen per 1000 werknemers tegenover 36 stakingsdagen bij vrouwen. Arbeiders nemen 145 stakingsdagen per 1000 werknemers op zich, bedienden 39 en ambtenaren 27.

Toch nuanceren de onderzoekers het profiel. Het aantal stakingsdagen wordt grotendeels bepaald door de economische situatie van de sector. De industrie is één van de sectoren die het hardst getroffen is door de economische crisis. Bovendien telt de sector veel mannelijke arbeiders.

Bron: Le Soir/L’Echo

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen