< Terug naar overzicht

Rechters veroordelen vaker voor rechtsmisbruik bij sociale verkiezingen

Rechters lijken veel meer in te gaan op klachten over werknemers die hun kandidatuur bij de sociale verkiezingen misbruiken. Al kan men niet stellen dat de rechtbanken strenger aan het worden zijn.

De verkiezingen van de werknemerskandidaten voor de ondernemingsraden en comités voor veiligheid en preventie in de bedrijven verlopen niet altijd vlekkeloos. 2012 was goed voor 259 rechtszaken, goed voor 2,5 procent van alle verkiezingsprocedures. Zo blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener SD Worx.

Het lijkt op het eerste gezicht weinig, maar dat stemt wel overeen met één rechtszaak voor elke 40 verkiezingsprocedures. Er is bovendien sprake van een lichte toename van het aantal rechtszaken vergeleken met 2008.

Met de sociale verkiezingen van 2016 in het vooruitzicht, heeft SD Worx een doorlichting gedaan van de rechtszaken bij de vorige editie. Wallonië was in 2012 overigens goed voor bijna de helft van alle rechtszaken, 118 van de 259. Bijna 5 procent van alle verkiezingen aan Waalse kant werd voor de rechtbank aangevochten.

Meer klachten op de stemdag zelf

De doorlichting van alle 259 rechtszaken leverde twee opvallende tendensen op. De verkiezingsuitslag betwisten door onregelmatigheden op de stemdag zelf aan te klagen, zit in de lift. Met een aandeel van bijna 19 procent was het meteen het belangrijkste voorwerp van geschil. Bij voorgaande sociale verkiezingen was dat nog niet het geval, wat mogelijk wijst op een verslechtering van het sociaal klimaat in de bedrijven.

Er zijn wel verschillen van gewest tot gewest. In Vlaanderen zijn betwistingen van de uitslag de grootste bron van rechtszaken. In Wallonië is dat niet het geval, daar werd het meest naar de rechtbank gestapt wegens discussies of iemand al dan niet als leidinggevend gecatalogeerd moet worden. Ook opmerkelijk: het regende vooral klachten in de onderwijssector.

Kandidatuur als bescherming tegen ontslag

Tweede tendens: de rechtbanken lijken meer oren te hebben naar klachten over rechtsmisbruik tegen werknemers die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen. Een klassiek voorbeeld is de werknemer die negatieve evaluaties opstapelt, maar die met een kandidatuur voor de sociale verkiezingen bescherming tegen ontslag wil afdwingen. Voorzichtigheid blijft geboden om conclusies te trekken uit het beperkte aantal rechtszaken over rechtsmisbruik (24 van de 259), maar er is onmiskenbaar sprake van een kentering.

2012 toonde trouwens een verdubbeling van de slaagkans vergeleken met 2008, van 21 procent naar bijna 42 procent. Vergeleken met 2004, is de tendens nog opvallender. Toen werd slechts 14 procent van klachten over machtsmisbruik aanvaard. Vooral Wallonië droeg in 2012 bij tot de verdubbeling: in bijna de helft van de zaken werd rechtsmisbruik aanvaard door de rechter.

Roekeloosheid

De vraag is echter of de rechtbanken strenger aan het worden zijn voor de werknemers. De studie geeft immers de indruk dat het eerder ligt aan de roekeloosheid van de kandidaten. Ze verhullen immers amper dat ze hun kandidatuur voor de sociale verkiezingen misbruiken voor andere doeleinden.

Bron: De Standaard (standaard.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen