< Terug naar overzicht

Recessie en vergrijzing benadrukken strategische rol HR

Strategische personeelsplanning, de juiste opleiding en ontwikkeling van werknemers, betere en concretere managementinformatie en de inzet van moderne HR-software voor managers en medewerkers worden steeds belangijker. Tegelijkertijd heeft werving en selectie voor organisaties dit jaar minder prioriteit.

Dat blijkt uit de Raet HR Benchmark, een jaarlijks onderzoek bij meer dan 400 organisaties in opdracht van de Nederlandse HR-softwareleverancier Raet.

Bijna de helft van de ondervraagde organisaties (41 procent) verwacht een daling van het personeelsbestand de komende twee jaar. Op middellange termijn houden bedrijven echter rekening met een tekort aan personeel als gevolg van de vergrijzing.

Om deze tegenstelling te overbruggen, zetten organisaties meer in op strategisch HRM. Dit vertaalt zich in strategische personeelsplanning, het flexibiliseren van het personeelsbestand en het meer uitbesteden van HR-taken.

Bedrijfskundige HR


De noodzaak van een strategisch HR-beleid heeft geleid tot een verdere professionalisering van HR en een toenemende aandacht in de directiekamer. HR neemt en krijgt steeds meer de ruimte om een leidende rol te spelen in de concrete invulling van de nieuwe organisatiestrategie. Steeds meer HR-medewerkers hebben een bedrijfskundige in plaats van een sociale achtergrond.

Dit resulteert in een meer cijfermatige benadering van HR. Daarnaast ontstaat er een betere samenwerking tussen HR en financiën.

De samenwerking tussen financiën en HR wordt gedreven door de noodzaak tot kostenbesparing en effectiever investeren bij een groot aantal organisaties. Daarnaast moet HR meer verantwoording kunnen afleggen over het rendement van investeringen in personeel. Er wordt dus gekeken naar zowel de kosten als de productiviteit van medewerkers.

Ondanks de bedrijfskundige aanpak valt op dat er slechts een lichte stijging is van het aantal organisaties dat werkt met heldere indicatoren. Wel worden steeds meer verschillende Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) gebruikt waarop gestuurd wordt.

Bron: Raet

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen