< Terug naar overzicht

Reacties: Niemand tevreden, maar ook niemand ontevreden over compromis

Zowel vakbonden als werkgevers benadrukken dat er geen akkoord is over het eenheidsstatuut, maar dat het een compromis is van de minister dat bovendien al goedgekeurd is door het kernkabinet. “Niemand is doodgelukkig met dit akkoord, niemand is doodongelukkig”, vat minister van Werk Monica De Coninck de reacties samen.

“Dit is een compromisvoorstel dat ik zonder problemen kan voorleggen aan het federaal bureau van het ABVV komende dinsdag.” Zo reageerde Rudy De Leeuw, de voorzitter van de socialistische vakbond, vrijdag. ACV-voorman Marc Leemans wees er op dat het compromis al goedgekeurd is door het kernkabinet en dus niet hoeft voorgelegd te worden aan zijn achterban.

“Na vele jaren strijd zal er eindelijk een einde komen aan de discriminaties tussen de arbeiders en de bedienden en wordt komaf gemaakt met deze apartheid op de arbeidsmarkt. Het resultaat is een compromis dat gezien mag worden”, reageert de voorzitter van ABVV-Metaal. De bediendenvakbond BBTK “wacht de definitieve tekst af zoals die goedgekeurd is door het kernkabinet”. Het Federaal Uitvoerend Comité van de BBTK zal deze tekst analyseren begin volgende week.

De Liberale Vakbond ACLVB is tevreden dat er een compromistekst voorligt. “Dit was de enige optie. Niet alleen was er de deadline van het Grondwettelijk Hof, het is in het belang van alle werknemers in dit land dat er een voorstel uit de bus kwam om de discriminatie weg te werken. Met deze tekst kunnen we min of meer leven”, zegt nationaal voorzitter Jan Vercamst.

VBO-onderhandelaars Pieter Timmermans en Bart Buysse zeiden in koor dat ze zullen proberen de beslissing van het kernkabinet “zo goed mogelijk uit te leggen aan de ondernemers en de bedrijfsfederaties”. Unizo informeert deze week zijn achterban.

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka reageert terughoudend omdat de voorziene opzegtermijnen de loonkostenhandicap verder verhogen en omdat er nog veel onduidelijkheid is over de gevolgen van het voorstel.

Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka, ziet drie elementen die leiden tot hogere kosten. “Ten eerste nemen de opzegtermijnen voor arbeiders sterk toe: de nieuwe opzegtermijnen zullen al gauw meer dan dubbel zo hoog liggen als het EU-gemiddelde. Bovendien hebben de meeste arbeiders en bedienden die ontslagen worden vandaag een korte anciënniteit van 3 à 4 jaar. Zij krijgen veel hogere opzegtermijnen dan vandaag. Dat is een tweede kostenverhoging voor de bedrijven. Ten derde zullen de bedrijven voortaan ook de eerste carenzdag voor arbeiders moeten betalen.”

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen