< Terug naar overzicht

Re-integratiecoaching voor langdurig zieken

De jongste tijd wijzen diverse studies op het probleem van langdurig zieke werknemers. Vaak kunnen ze na lange afwezigheid hun job niet meer opnieuw opnemen. Re-integratie blijkt hét zorgenkind. Met een Nederlands voorbeeld als uitgangspunt, wordt nu ook re-integratiecoaching aangeboden in België.

Langdurig ziekteverzuim is een pijnpunt binnen organisaties dat voortdurend blijft stijgen (van 1,75 procent in 2008 naar 2,81 procent in 2015). Ook de overheid zit met de handen in het haar: volgens cijfers van het RIZIV zitten er 335.000 Belgen al meer dan een jaar thuis door ziekte. Hoewel de overheid naar een oplossing zoekt, besloot HR-dienstverlener Ascento om proactief te rade te gaan bij hun Nederlandse collega's en een aangepaste re-integratiecoaching te ontwikkelen, geschikt voor de Belgische arbeidsmarkt en met focus op langdurig zieken door psychosociale problemen. In Nederland werd hierrond immers al een wettelijk kader opgesteld, waardoor onze noorderburen reeds aan de slag gegaan zijn om hiervoor een dienstverlening te ontwikkelen.

Los van de regelgeving, blijkt re-integratiecoaching een progressieve en constructieve manier te zijn om het werk opnieuw op te vatten. Niet alleen wordt de drempel om opnieuw aan de slag te gaan verlaagd, er wordt ook een eerlijke kans gecreëerd om weer aan de slag te gaan met een schone lei en (hopelijk) zonder frustraties bij werkgever én werknemer.

Aanpak langdurig ziekteverzuim in Nederland op twee sporen

In 2002 werd de ‘Wet Verbetering Poortwachter’ (WVP) in werking gesteld in Nederland: die verplicht werkgevers en werknemers om tijdens de verzuimperiode actief op zoek te gaan naar re-integratiemogelijkheden, en zorgt ervoor dat werknemers onnodig de stempel ‘arbeidsongeschikt’ krijgen. Binnen de WVP werd er een duidelijk afgelijnd kader gemaakt rond het takenpakket voor zowel de werkgever als werknemer. Ascento Nederland bouwde daarom in het kader van deze wetgeving een begeleiding uit op maat, binnen de twee wettelijk vastgelegde ‘sporen’:

  • Spoor 1: speelt zich af tijdens het eerste jaar ziekte en omvat alle inspanningen tot re-integratie die in werking gesteld worden voor een terugkeer binnen de organisatie. Een stappenplan om opnieuw aan de slag te gaan in de huidige functie wordt ontwikkeld. Indien de huidige functie niet meer haalbaar is, wordt er aan de hand van jobcrafting gezocht naar een andere oplossing of zelfs uitgekeken naar een andere functie binnen het bedrijf. Tijdens dit traject staat er een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige ter beschikking om de werkgever en werknemer te adviseren.
  • Spoor 2: treedt in werking bij het begin van het tweede jaar ziekte en na het afsluiten van spoor 1. Het traject richt zich op het vinden van een job in een externe organisatie. Aangezien dit om een relatief ingrijpende stap gaat, besteden werkgevers ‘spoor 2’ vaak uit aan gespecialiseerde re-integratiebedrijven.

Re-integratiecoaching in België

De nu gelanceerde re-integratiecoaching in België is vooral gericht op langdurig zieken met psychosociale problemen en probeert op een vrijwillige manier op zoek te gaan naar een oplossing. Hier wordt gewerkt in drie fasen:

  • Intake en opmaak actieplan: er wordt gestart met twee uitgebreide gesprekken met de werknemer, samengezeten met de leidinggevende en HR-verantwoordelijke en geëindigd met een driehoeksgesprek met alle partijen samen. Het resultaat van die gesprekken is een PRP of ‘Persoonlijk Re-integratiePlan’.
  • De eerste drie maanden wordt er gekeken naar de interne mogelijkheden binnen het bedrijf en wordt er coaching voorzien voor de werkgever en werknemer.
  • Na drie maanden wordt het verloop van het re-integratietraject geëvalueerd. Indien de verhoopte resultaten niet bereikt zijn, kan aan de werknemer de optie aangeboden worden om samen met de re-integratiecoach te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op de externe arbeidsmarkt. Er wordt dan samen onderzocht welke richting de werknemer uit wil gaan, wat de motiverende factoren en de verschillende mogelijkheden zijn.

Bron: Ascento (ascento.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen