< Terug naar overzicht

Quota voor vrouwen aan top ambtenarij

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert wil in de regering pleiten voor quota voor vrouwelijke topambtenaren. Zo zou één op de drie van de 150 hoogste ambtenaren een vrouw moeten zijn.

De federale overheid telt weinig vrouwen in topfuncties, terwijl het gehele ambtenarenkorps vervrouwelijkt. Zo is er maar één vrouw bij de twaalf topmanagers van de federale overheid. En ook bij de 91 hoge ambtelijke jobs zijn er maar dertien in handen van een vrouw. Dat komt neer op een totaal van 14 procent.

Onder de 49 directeurs-generaal zijn er zes vrouwen, in 2006 waren het er nog negen. Van de tien federale wetenschappelijke instellingen wordt er maar één geleid door een vrouw. In 2006 waren dat er nog drie.

“Veel te weinig”, zo geeft staatssecretaris Bogaert toe. “Ik ben voor quota. Ik zal aan de regering voorstellen om te komen tot een derde vrouwen aan de top van de ambtenarij."

De federale overheid legt zichzelf geen genderverplichtingen op voor topfuncties. Er moet alleen een evenwicht zijn tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Daarnaast streeft men ook naar een politiek evenwicht.

In de raden van bestuur van overheidsbedrijven (NMBS, bpost, ...) gelden wettelijke verplichtingen en lijkt het aantal vrouwen stabiel te blijven. Maar onder de topmanagers van de federale overheidsbedrijven is er geen enkele vrouw. Ook daar is niet het genderevenwicht, maar het ‘politiek evenwicht' de prioriteit van de regering.

De cijfers van de Vlaamse overheid zijn beter. Daar bedraagt het aantal vrouwen in topfuncties al 24 procent, hoewel het de laatste tijd lijkt te stagneren.

Bron: De Morgen/De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen