< Terug naar overzicht

PwC meet, vergelijkt en optimaliseert rendement van werknemers

Consultancyconcern PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de ‘return on investment’ van werknemers in kaart te brengen. Met die nieuwe benadering wordt meteen ook aangetoond dat HR niet als een kost aanzien mag worden, maar als een investering die een stevige impact op het bedrijfsresultaat kan hebben.

Een onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) leerde dat bedrijven met een uitgeschreven HR-strategie kunnen bogen op gemiddeld 35% méér opbrengst per werknemer. Een ander internationaal onderzoek, de ‘people scorecard’ van Bilmes, wees uit dat de aandeelhouders van een bedrijf met een efficiënt HR-beleid op een driemaal hogere return kunnen rekenen. Een derde studie (van Becker, Huselid en de Amerikaanse HR-managementgoeroe Dave Ulrich) kwam tot de conclusie dat bij bedrijven met een efficiënt HR-beleid de marktwaarde/boekwaarde-ratio tot driemaal hoger ligt.


Kortom, de juiste HR-investering loont. Maar wat is de juiste HR-aanpak? Hoe beïnvloedt de HR-strategie de bedrijfsresultaten? Dat is de hamvraag, maar het antwoord daarop is nog niet zo duidelijk in kaart gebracht. Die uitdaging ging PwC nu aan met een driefasenmethode.


In de eerste fase worden de bedrijfsprocessen beschreven die cruciaal zijn om de bedrijfsstrategie te verwezenlijken. Om te weten welke ‘menselijke bijdrage’ er nodig is, moet men immers eerst weten wat er gerealiseerd moet worden. Dat simpele principe wordt nog vaak over het hoofd gezien.


In de tweede fase maakt PwC gebruik van ratio’s om de situatie te analyseren en te linken aan de bedrijfsprestaties. Wat wordt hier zoal gemeten? De bedrijfskosten per voltijdse werknemer, de kosten van absenteïsme, personeelsverloop en bedrijfsresultaat per voltijds equivalent. In totaal worden 120 ratio’s gebruikt, die alle vergeleken kunnen worden. Voor die vergelijking doet PwC een beroep op de fenomenale Saratoga Benchmark, die gegevens verzamelt van 22 miljoen medewerkers van 8500 Europese organisaties. Binnenkort worden er meer gegevens van Belgische organisaties aan toegevoegd. Zo kan een bedrijf makkelijk de ratio’s vergelijken met concurrenten uit de sector of bedrijven uit de regio.


In de derde fase worden maatregelen genomen om bepaalde ratio’s bij te sturen en zo het bedrijfsresultaat gunstig te beïnvloeden. Roger Heijens, voorzitter van PwC België, geeft een voorbeeld: “Een bedrijf dat merkt dat zijn absenteïsme hoger dan gemiddeld ligt in zijn sector of regio, kan een doelgerichte actie opzetten om die toestand te verbeteren.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen