< Terug naar overzicht

Publieke sector aantrekkelijker als werkgever dan private sector

De publieke sector is gemiddeld genomen veel aantrekkelijker om voor te werken dan de private sector. Als de privé per sector wordt bekeken, is de farmaceutische sector net aantrekkelijker dan de publieke sector. Werkzekerheid is de belangrijkste reden om voor een werkgever te kiezen (zie ook bericht: 'Deme en de federale overheidsdiensten zijn de meest aantrekkelijke werkgevers in België').

Dat blijkt uit een studie bij 14.000 respondenten uitgevoerd door ICMA International in opdracht van Randstad. Gemiddeld genomen haalt de publieke sector een aantrekkelijkheidsscore van 43 procent. De private sector komt slechts aan 27 procent.

Het aantrekkelijker zijn van de publieke sector komt ook tot uiting als naar de bouwstenen van de employer brand wordt gekeken. Daaruit blijkt dat de private sector het gemiddeld alleen beter doet voor wat betreft de kwaliteit van het management. Bij alle andere bouwstenen scoort de publieke sector even goed of (veel) beter.

Publieke diensten troeven ook de private collega’s af als het gaat over de aparte bouwstenen van de employer brand. Ze worden niet alleen beter gepercipieerd als het over werkzekerheid en balans werk/privé gaat, ook al zijn dit de bouwstenen waar de publieke sector effectief het hoogst scoort.

Ook wat betreft het loonpakket, de jobinhoud, de toekomstmogelijkheden, de opleidingsmogelijkheden, de zorg voor milieu/maatschappij en de werksfeer scoort de publieke sector beter dan de private sector. Alleen inzake kwaliteit van het management wordt de private sector duidelijk hoger ingeschat.

Indien de publieke sector wordt ingeschaald als aparte sector naast de 24 onderscheiden private sectoren, dan haalt de sector een mooie tweede plaats. Hij wordt alleen nipt voorafgegaan door de farmasector (44 procent).

Werkzekerheid


Ook op het vlak van de aparte bouwstenen blijft de farmasector soeverein met winst in zes van de tien bouwstenen (lonen, financiële gezondheid, opleidingen, inhoud van de job, toekomstmogelijkheden en kwaliteit van het management).

De publieke sector haalt het bij werkzekerheid, balans werk/privé en zorg voor milieu en maatschappij. De mediasector blijft de aantrekkelijkste voor de werksfeer. Of speelt in dat laatste de glamour mee? Althans, een perceptie van glamour? Dat is echter niet onderzocht.

Uitgesplitst naar doelgroepen, blijkt de publieke sector de meest aantrekkelijke te zijn bij de vrouwen, arbeiders, bedienden en laaggeschoolden. De farmaceutische sector is het aantrekkelijkst bij mannen, masters, bachelors, Franstaligen en Nederlandstaligen, 25- en 40-plussers.

De media blijken nog steeds het aantrekkelijkst voor de jongeren en studenten. Bij de jongeren en studenten staat publieke sector niet in de top drie. Daar is de perceptie en de aantrekkingskracht van glamour weer?

Ook in 2012 blijft werkzekerheid voor respondenten de belangrijkste reden om voor een werkgever te kiezen, voor financiële gezondheid van het bedrijf en het loonpakket. Dan volgen werksfeer, jobinhoud en de balans werk/privé.

14.000 respondenten beoordeelden eind vorig jaar 183 private en 29 publieke diensten/bedrijven. Ze hebben enkel gemeen dat ze minimaal 1000 werknemers hebben.

Selor, het selectiebureau van de federale overheid, bevestigt deze aantrekkelijkheid met het aantal sollicitanten dat elk jaar blijft stijgen voor de jobs bij de federale overheid. Sinds twee jaar wordt de kaap van 100.000 sollicitanten op jaarbasis telkens gepasseerd. In 2009 en 2008 lag dit cijfer nog beduidend lager: 80.000 en 65.000.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen