< Terug naar overzicht

PS wil snoeien in bonussen

Als het van de PS afhangt, wordt opnieuw het mes gezet in de bonussen van bedrijfsleiders van beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven. Maar het lijkt er niet op dat in het parlement een meerderheid zich achter de PS schaart.

Volgende week behandelt het parlement een wetsvoorstel van de Franstalige socialisten, dat de variabele vergoedingen van bedrijfsleiders van overheidsbedrijven en privéondernemingen aan banden legt.

Het wetsvoorstel wil de variabele vergoeding beperken tot 30 procent van de vaste bezoldiging. Volgens de PS is de wet die is goedgekeurd in de nasleep van de financiële crisis onvoldoende gebleken. Bedrijven werden toen verplicht de bonussen te spreiden in de tijd.

Bedrijven die zich niet aan de regels zouden houden, worden bestraft. Als ondernemingen de 30 procentgrens overschrijden, hangt hen een uitzonderlijke belasting van 80 procent boven het hoofd. Bovendien kan het gedeelte van de variabele vergoeding boven die grens niet als beroepskosten in mindering worden gebracht.

De hoogte van de bonus moet bovendien afhangen van ‘sociale en milieugerelateerde doelstellingen, zoals de ondersteuning van ethische financiële producten, personeelsopleidingen en onderzoek en ontwikkeling’.

Een derde voorwaarde van de PS is dat bonussen alleen mogen worden toegekend als de onderneming in de 24 maanden die aan de uitbetaling voorafgaan, niet is overgegaan tot collectief ontslag.

Herman Daems, voorzitter van BNP Paribas Fortis en van de Commissie Corporate Governance, toont zich alvast bekommerd om het wetsvoorstel. “Er is vorig jaar in april een wet goedgekeurd die een gedetailleerde regeling bevat over remuneraties, ontslagvergoedingen enzovoort. Die wet is in volle uitvoering en het is te vroeg om te zeggen dat ze niet werkt.”

“Ik wil geen uitspraken doen over de omvang van bonussen. Maar laten we volgen wat in de rest van Europa wordt gedaan. Als we absoluut een voortrekkersrol willen spelen, gaan we bedrijven verliezen”, waarschuwt Daems.

Bron: De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen