< Terug naar overzicht

Promotie weinig financieel gewaardeerd in België

De loonkloof is in ons land bij de laagste ter wereld. Vanuit het perspectief van de welvaart is dit positief. De mindere kant is echter dat promotie in België weinig financieel gewaardeerd wordt. En dit is nefast voor het innovatievermogen van ons land.

Dat blijkt uit een recente studie van het internationale organisatieadviesbureau Hay Group in zestig landen. De wereldwijde salariskloof is kleiner naarmate de verantwoordelijkheid toeneemt.

In mature markten, zoals België, verdienen hogere kaderleden ongeveer 3 à 3,5 keer zoveel als werknemers in uitvoerende administratieve functies waarvoor geen bijkomende scholing vereist is.

De loonkloof in ons land is bij de laagste ter wereld. Alleen de Scandinavische landen zoals Zweden en Noorwegen blijven onder de 3. Hogere leidinggevenden in China daarentegen verdienen negentien keer meer dan hun uitvoerend personeel.

Terwijl de internationale loonverschillen voor lagere functies groot blijft, neemt het verschil voor hogere (kader)functies voortdurend af. Naarmate het functieniveau toeneemt, worden de inkomensverschillen wereldwijd steeds kleiner.

Jaar na jaar wordt het loonverschil tussen de Belgische senior manager en zijn Chinese evenknie kleiner. In 2013 verdiende het Chinese hoger kaderlid al 75% van zijn Belgische collega, terwijl de Belgische uitvoerende bediende acht keer meer verdiende dan wat hij of zij in China zou krijgen.

Lokale en culturele verschillen verklaren vaak beloningsverschillen. In Scandinavië is het algemeen geaccepteerd dat het beloningsverschil tussen de laagste en hoogste loonschaal relatief klein is. Een te grote inkomensongelijkheid wordt door veel economen als een probleem van onze samenleving gezien.

Eén van de conclusies tijdens het World Ecomic Forum eind februari in Davos was nog dat te grote ongelijkheid een gevaar inhoudt voor de welvaart. De beperkte loonkloof in België is vanuit dat perspectief dus een positieve vaststelling.

Promotie in België matig gehonoreerd
Er is echter een minder positieve kant aan de smalle loonkloof. Een promotie wordt in België financieel matig gehonoreerd. Uit het onderzoek blijkt dat de Belgische bediende typisch 8% (bruto) opslag kan verwachten bij een promotie. Dat is zowat het laagste ter wereld, zelfs in Noorwegen en Zweden komt er 10% bij. In de groeilanden Brazilië en China komt een promotie neer op respectievelijk 27% en 35% opslag.

In het IMF-rapport dat deze maand gepubliceerd werd, lazen we dat de Belgische economie een te lage productiviteitsstijging laat optekenen en een gebrek aan innovatie vertoont. Walter Janssens interpreteert de Hay Group-research in het kader van het IMF-rapport: “Het voortdurend ontwikkelen en optimaal inzetten van deze competenties zouden we ook financieel meer moeten stimuleren. Met die erg lage promotieopslag zetten we mensen nauwelijks aan om hogere verantwoordelijkheden op te nemen. Nefast voor de innovatie en productiviteit.”

Uit eerder onderzoek van Hay Group blijkt dat de Belgische lonen erg diensttijd-gebonden zijn. “Hierdoor worden mensen 'beloond' om dezelfde functie te blijven uitoefenen, terwijl we hen net zouden moeten aanzetten een hogere functie na te streven”, besluit Janssens.

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen