< Terug naar overzicht

Procedure sociale verkiezingen stopt vanaf dag X+36

De vierjaarlijkse sociale verkiezingen die dit jaar zouden gehouden worden tussen 11 en 24 mei worden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dinsdag hebben de sociale partners in de Groep van Tien een informele consensus bereikt over de collectieve opschorting van de sociale verkiezingsprocedure.

Door de coronacrisis is de normale werking van vele ondernemingen zwaar verstoord. Omwille van de grote fysieke afwezigheid van werknemers op de werkvloer wordt de organisatie van sociale verkiezingen en de voortzetting van de lopende procedure onmogelijk. Daarover kwam een consensus tot stand tussen de organisaties van werkgevers en werknemers in de Groep van Tien. Het uitstel van de verkiezingen, tot wellicht na de zomer, wordt zo snel mogelijk bekrachtigd en verankerd in een nieuwe wet.

De procedure wordt opgeschort of stilgelegd vanaf dag X+36. Dit betekent dat de voortgang van alle procedurestappen die na X+35 vallen uitgesteld worden tot een nog nader te bepalen datum.

De lopende verkiezingshandelingen moeten nog worden verdergezet tot en met dag X+35, de dag van de indiening van de kandidatenlijsten. De verplichte eerste aanplakking van de kandidatenlijsten die de werkgever moet doen op dag X+40 wordt uitgesteld.

De bestaande CPBW’s en OR blijven in functie tot de verkiezingen. Ook de beschermingsperiode van kandidaten en leden van CPBW en OR wordt verlengd en de beschermingsvergoeding bij ontslag verhoogd, tenzij hierover een akkoord kan worden bereikt.

Bron: FOD Waso

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen