< Terug naar overzicht

Privé- en werksfeer lopen steeds meer door elkaar, ook in België

Eén op de twee bedienden en kaderleden werkt soms in privésfeer na de kantooruren. Twee op de drie houden zich op het werk bezig met privézaken.

Werk- en privésfeer lopen ook in België steeds meer door elkaar, zo blijkt uit de nieuwe arbeidsmarktstudie van Randstad, die de titel ‘De toenemende vervlechting tussen werk en privé’ meekreeg.

De helft van alle kaderleden en bedienden werken soms in de privésfeer na de kantooruren (zowel in de week als tijdens weekend of zelfs in de vakantie). Ten opzichte van 2008, lijkt er vooral iets meer te worden gewerkt in het weekend en in de vakantie.

Meer vervlechting, minder tevredenheid

In 2008 bleek er nog geen sprake van een algemene toenemende vervlechting. Voor sommigen was de vervlechting toegenomen, maar voor een even grote groep was ze juist afgenomen. In de nu gepubliceerde studie, uitgevoerd in 2014, is de toenemende trend wel duidelijk. 

De gemiddelde ‘vervlechtingsscore’ stijgt op 6 jaar tijd van 4 naar 4,4 (score 1 betekent helemaal geen vervlechting tussen werk en privé, terwijl score 10 een volledige vervlechting tussen werk en privé aanwijst). Terzelfdertijd menen de werknemers dat het iets minder vlot gaat om werk en privé te combineren. De tevredenheidsscore daalt immers van 7,1 naar 6,8.

Waarom wordt er meer in privétijd gewerkt? 

De stijging van de gemiddelde ‘vervlechtingsscore’ lijkt alvast meer dan een loutere perceptie van de betrokken werknemers, zo merken de onderzoekers op. In vergelijking met 2008, zijn er meer werknemers die buiten de traditionele werkuren werken in de privésfeer, zij het dat dit vooral speelt in het weekend en in de vakantie, niet zozeer tijdens de week. Zo daalt het aandeel werknemers dat nooit of minder dan 1 uur tijdens een vakantieweek werkt van 79 naar 70%. 

De algemene toename van de vervlechting wordt deels toegeschreven aan de nieuwe technische tools die het werken buiten de kantooruren vergemakkelijken (smartphones, tablets, laptops). De werknemers verwijzen echter ook naar de toenemende werkdruk en naar een veranderende levensstijl waarin werk en privé door elkaar lopen. Sommige werknemers hebben het zelfs over een soort verslaving om met alles mee te zijn. Veel heeft ook te maken met de vaststelling dat werk voor veel (zij het vooral hogeropgeleide) werknemers spannend en uitdagend is.

Ook in de andere richting

Als de zaken dan toch door elkaar lopen, mag het ook niet verbazen dat twee op de drie werknemers wel eens met privézaken bezig is op het werk. Dit aandeel is trouwens niet veranderd sinds 2008. Voor de helft van de betrokkenen gaat het om hooguit 1 uur in een week. Voor één op de vijf gaat het om minimaal 5 uur per week of één uur per werkdag. In vergelijking met 2008, worden er vooral meer persoonlijke e-mails behandeld. Daartegenover staat dat er minder privé wordt getelefoneerd. 

Opvallend: de meerderheid van de bedrijven heeft geen uitgesproken beleid ter zake. In één op de vier bedrijven is er wel een uitdrukkelijk verbod om tijdens de kantooruren met privézaken bezig te zijn. In 6% van de gevallen is het dan weer uitdrukkelijk toegelaten. In twee op de drie bedrijven is er gewoonweg sprake van tolerantie.

Bron: Randstad Belgium (randstadgroup.be)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen