< Terug naar overzicht

"Private arbeidsbemiddelaars onmisbaar op de arbeidsmarkt"

Ondanks de economische malaise blijft de impact van de private intermediairs op de arbeidsmarkt bijzonder groot. Jaarlijks begeleiden ze ongeveer 700.000 personen. Toch is er nog ruimte voor verbetering. De beleidsmakers slagen er nog steeds onvoldoende in om transities op de arbeidsmarkt optimaal te organiseren.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van Federgon, de federatie die de private arbeidsmarktintermediairs vertegenwoordigt. “Jaarlijks worden zo’n kleine 700.000 personen door private arbeidsmarktintermediairs begeleid. De leden van Federgon vervullen dan ook een cruciale rol bij het functioneren van die arbeidsmarkt,” zegt Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon.

De federatie schuift vier dossiers naar voren. Zo vraagt ze een veralgemening van outplacement als een activerings- of herinschakelingsinstrument. “Outplacement moet worden ingeschreven in de modernisering van het ontslagrecht, waarbij niet enkel aandacht is voor de financiële aspecten, maar vooral ook voor activering.”

Het systeem van dienstencheques mag niet in gevaar komen door de nakende regionalisering van het systeem. Het is immers een belangrijk element in de strijd tegen werkloosheid van laaggeschoolden. 4,3 procent van alle banen wordt ingenomen via dienstencheques.

Daarnaast herhaalt Federgon het pleidooi om uitzendarbeid ook in de openbare sector toe te laten. Dat moet bijdragen tot een verdere professionalisering van de openbare sector.

De uitzendactiviteit is vorig jaar met 5,6 procent gedaald. En ook de komende maanden is er geen beterschap in zicht. “In de praktijk stellen we vast dat ondanks de verbodsbepalingen, reeds heel wat openbare diensten vandaag een beroep doen op private HR-dienstverleners. En dit op alle mogelijke niveaus, voor een waaier van functies, zowel voor korte als langere opdrachten, en omwille van allerhande motieven.”

Federgon is ook niet tevreden met de recente wetswijzigingen inzake terbeschikkingstelling van werknemers. “Vermits dienstverlening de essentie vormt van onze netwerkeconomie, verbaast het ons dat de wijzigingen die zijn aangebracht het bonafide bedrijven voortaan bijzonder moeilijk maken. Er moet op een innovatieve manier gezocht worden naar oplossingen voor onderaanneming, aanneming van diensten met terbeschikkingstelling van werknemers, co-sourcing enzovoort. Mogelijk is uitzendarbeid met een contract van onbepaalde duur een goede oplossing.”

Cijfers


Met uitzondering van de outplacement- en opleidingssector, tekenden de verschillende deelsectoren door de economische conjunctuur in 2012 hoofdzakelijk negatieve cijfers op.

Zo daalde de uitzendactiviteit met 5,6 procent. Al zijn er nog steeds 540.434 uitzendkrachten aan de slag. De Federgon-leden deden in 2012 14.454 outplacement-begeleidingen. 32.000 werkzoekenden werden door private intermediairs begeleid in opdracht van de VDAB, Actiris en Forem. Verder telde Federgon 451 interim-managementopdrachten, 4600 projectprofessionals, 19.840 assessments en 3300 loopbaanbegeleidingen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen