< Terug naar overzicht

Prioriteiten en doelen van HRM

HRM wordt vandaag onder druk gezet door het streven naar kostenreductie, door productiviteitseisen, organisatieveranderingen en het gebrek aan talent. Hervormen wordt als oplossing naar voren geschoven. Dat staat in een grootschalig onderzoek van de Europese Club voor Human Resources (EChr).

De Europese Club voor Human Resources (EChr) liet de uitvoering van het onderzoek over aan Hewitt Associates. Ze verzamelden de opinie van HR-directeuren van dertien nationaliteiten, verantwoordelijk voor HRM in 53 grote bedrijven met thuisbasis in Europa. Ondanks de negatieve verwachtingen, denken de HR-verantwoordelijken nu al na over manieren om hun onderneming voor te bereiden op het economisch herstel.

Economische crisis


Volgens 77 procent van de ondervraagden heeft de financiële crisis en de vertraging van de economie significante gevolgen voor de zakenresultaten en de HR-programma’s (47procent).
Alle ondervraagden hebben al maatregelen genomen om de recessie te lijf te gaan, de meerderheid focust op maatregelen die de productiecapaciteit en –kosten verlagen door het personeelsbestand in te krimpen (72 procent), uit te kijken naar nieuwe productiemogelijkheden (70 procent) en het stopzetten van de uitzendcontracten.
Een derde van de ondervraagden combineert de inkrimping van de budgetten ook met het inhuren van toptalent, het ontwikkelen van leiderschap en nieuwe zakenopportuniteiten. Het beleid inzake compensation and benefits, inclusief de langetermijn-incentives, wordt in één op de vier organisaties herzien.

Hervormen


 • Hervormen wordt als oplossing naar voren geschoven. Dat gebeurt door het versterken van de impact van HR op het bedrijf door een betere uitvoering van de HR-taken (42 procent), een grotere en periodieke betrokkenheid van HR in strategische beslissingen (40 procent) en het aantrekken van nieuw talent voor het HR-departement (36 procent).


 • Een meerderheid denkt dat HR binnen drie jaar sterk zal veranderd zijn: er zullen nieuwe procedures ontwikkeld worden met het oog op meer efficiëntie (58 procent), HRM zal expertise verwerven inzake verandermanagement (55 procent), leiderschaps- en talentontwikkeling (47 procent). De functionele expertise op het vlak van compensation en benefits blijft volgens driekwart van de respondenten gelijk.


 • De druk om de kosten te verminderen, heeft de grootste impact op HRM. Bij hetzelfde onderzoek exact een jaar geleden, stond kostenreductie maar op de zevende plaats. Naast kostenreductie hebben ook productiviteitseisen, organisatieverandering en gebrek aan talent hun invloed op de HR-beleidslijnen.


 • De topprioriteiten voor HR zijn: ontwikkeling van leiderschap (38 procent), behoud van talent (34 procent) en personeel motiveren (30 procent). De nood om de personeelskosten te drukken is de vierde grootste prioriteit (28 procent ten opzichte van 7 procent vorig jaar)


 • Een stevige basis


 • HR-verantwoordelijken geven een hoog cijfer voor de samenwerking met hun eigen CEO, gevolgd door de samenwerking met het financiële hoofd, het juridisch hoofd en de andere departementen.

 • Terwijl de meerderheid van de HR-directeurs nog best tevreden is met zijn job, is dit aantal sterk gedaald de afgelopen jaren (van 80 procent tot 60 procent). Dit is te wijten aan het verminderde budgetplaatje en de veranderde eisen. Daardoor is nu 17 procent (voorheen 7 procent) op zoek naar een andere functie.


 • Bron: Hewitt Associates, HR World Kluwer

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen