< Terug naar overzicht

Prestatiebeloning komt vaker voor bij mannen

Prestatiebeloning komt vaker voor bij mannen. Toch heeft het geslacht van medewerkers en van de ondernemer weinig invloed op het al dan niet voorkomen van prestatiebeloning.

Dit blijkt uit onderzoek van EIM. De centrale hypothese van het onderzoek was dat mannelijke en vrouwelijke ondernemers andere keuzes maken op het vlak van personeelsbeleid, inclusief het beloningsbeleid. En dat deze verschillen kunnen verklaard worden door het verschil in risico aversie tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers en werkgever.

De achterliggende veronderstelling is dat vrouwen minder geneigd zijn risico’s te nemen en dus de risico’s verbonden aan performantie-gerelateerde beloning anders beoordelen. Anders gezegd, mensen met een afkeer van risico’s zouden minder snel prestatiebeloning accepteren, en dat die eigenschap deels bepaald wordt door geslacht. Of nog korter door de bocht: vrouwen zouden minder van prestatiebeloning houden dan mannen, omdat ze minder van risico’s houden.

De onderzoekers hebben ook zo’n effect gevonden. Bij bedrijven met meer mannen komt vaker prestatiebeloning voor. Hiervoor zien de onderzoeker een aantal mogelijke verklaringen. “Het zou kunnen dat mannen inderdaad meer van risico’s houden dan vrouwen. Maar ook dat bedrijven met prestatiebeloning eerder mannen aantrekken in de sollicitatieprocedure. Het kan dat prestatiebeloning vaker voorkomt in sectoren waar meer mannen werken. En ten slotte moet opgemerkt worden dat prestatiebeloning pas zin heeft wanneer medewerkers zich verbonden voelen met een bedrijf, en voor vrouwen geldt dat ze zich over het algemeen minder verbonden voelen met het werk omdat ze ook nog andere verplichtingen hebben.”

Geslacht ondernemer


Er is echter geen relatie gevonden tussen het voorkomen van prestatiebeloning en het geslacht van de ondernemer. Eerder onderzoek had wel gesuggereerd dat vrouwelijke ondernemers rekening houden met het geslacht van hun personeel als het gaat om prestatiebeloning. Concreet: hoe meer mannen er in dienst waren, hoe vaker er sprake was bij prestatiebeloning. Mannelijke ondernemers leken helemaal niet te kijken naar de samenstelling van hun personeel (als het ging om prestatiebeloning) en gewoon te doen wat hen het beste leek.

Bron: P&O Actueel/www.eim.nl

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen