< Terug naar overzicht

Premie voor aanwerving langdurige werkzoekenden

1250 euro na drie maanden en nog eens 3000 euro na een vol jaar tewerkstelling: werkgevers die een langdurig werkzoekende in dienst nemen, zullen daar voortaan een premie voor krijgen van de Vlaamse Regering. De regeling geldt voor aanwervingen sinds het begin van dit jaar.

Mensen die al lang werkzoekend zijn, hebben het moeilijk om hun loopbaan opnieuw te lanceren. Het ontbreekt hen evident aan recente werkervaring. Om daaraan te verhelpen, ontwikkelde de Vlaamse Regering al het concept van de tijdelijke werkervaring: mensen via opleidingen en stages opnieuw aansluiting laten vinden bij de arbeidsmarkt.

Om werkgevers aan te sporen de laatste horde ook nog te nemen en hen effectief een arbeidscontract aan te bieden, werkte minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) een aanwervingspremie in twee fasen uit. Een eerste schijf van 1250 euro wordt uitbetaald na 3 maanden tewerkstelling, een volgende schijf van nog eens 3000 euro volgt na 12 maanden.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de aanwervingspremie, moet de werkzoekende minstens twee jaar ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB en moet hij of zij tussen 25 en 54 jaar oud zijn.

Minister Muyters verduidelijkt: “We beperken de leeftijd tot die leeftijdscategorie om overlapping met de RSZ-doelgroepenkorting te vermijden. Voor werknemers jonger dan 25 jaar en ouder dan 55 jaar krijgen werkgevers immers al een doelgroepkorting via de RSZ.”

In 2017 trekt de regering hiervoor 10,6 miljoen euro uit. In 2018 stijgt het budget naar 25 miljoen euro. De premie wordt toegekend voor aanwervingen sinds 1 januari 2017.

Bron: Persbericht minister van Werk Philippe Muyters

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen